מעברים: תדריך יזמות ועסקים קטנים

נוצר ע"י מורן, מאיר; שוגרמן, ברוך; דורון, אסתי; הרץ, אורית; רובינפלד, ניר
מסמך/מצגת83 עמ'עברית2017

תדריך הפעלה המתאר את עקרונות התוכנית, המבנה הארגוני, תהליכי העבודה, השירותים המסופקים וכלים לעבודת המרכז

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

פריטי ידע קשורים

שירות משלים למשפחות לילדים עם מוגבלות: תדריך הפעלה

תדריך זה נכתב על סמך תובנות שעלו בתקופת הפיילוט לתכנית. מטרתו להנחות את מנהלי המרכזים החדשים והוותיקים בתכנון, הקמה והפעלה של השירות המשלים. תחילה יפורטו התנאים לתשתית היישובית הנדרשת להכנסת השירות ולאחר מכן בהרחבה תחומי הפעילות השונים בשירות המשלים שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  

מסמך/מצגת 2018

מוטב יחדיו: מודל בית הספר כעוגן קהילתי

מסמך זה מתאר את מודל בית הספר כעוגן קהילתי ומאגד בתוכו את התובנות מתהליך היישום הראשוני שותפים: ממשלת ישראל  

מסמך/מצגת 2015

אתר הידע בדידות בזיקנה

הידע שהומשג בעקבות מיזם הבדידות מוגש באתר זה לשימושם של אנשי המקצוע. 'אזור קורונה' באתר נועד להנגיש את תמצית הידע השימושי בקיצור נמרץ ובהתאמה לימי קורונה שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הקרן למפעלים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי למעבר לאתר לחצו כאן

אתר 2020

ספורט לכל: מדריך הפעלת תכניות פעילות גופנית וספורט עממי לאזרחים ותיקים

במדריך זה מוצגים סקירה של תחום הפעילות הגופנית לזקנים, ומודל ההפעלה לתכניות הספורט העממי לזקנים. החוברת כוללת חומר מקצועי העשוי לסייע למפעילי התכנית. שותפים: משרד הבריאות, משרד התרבות והספורט, המשרד לשיוויון חברתי, אפשרי בריא מילות מפתח: בריאות, קידום בריאות, פעילות גופנית  

מסמך/מצגת 2017
Send this to a friend