מעורבות חברתית ומנהיגות במרכזי הצעירים בישראל: ערכת הפעלה

נוצר ע"י שיין, שגיא
מסמך/מצגת172 עמ'עברית2011

ספר זה מאגד את הניסיון שנצבר בפעילות תחום המעורבות החברתית במרכזי הצעירים

שותפים: המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד הקליטה, משרד הביטחון, קרן גרוס, קרן גנדיר, קרן גולד

פריטי ידע קשורים

מדריך להקמת יחידות למניעת התעללות בזקנים ודרכי הפעלתן

המדריך מתבסס על ידע עיוני ומחקרי ועל ניסיון מעשי שהצטבר בשדה בעשור האחרון. המדריך נועד לשמש את רשויות הרווחה ואת העובדים הסוציאליים המטפלים בזקנים בבואם לתכנן, להקים ולהפעיל שירות ייעודי לטיפול ומניעת התעללות בזקנים והזנחתם שותפים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2014

האזוריות החדשה בישראל

עלון מידע המציג את מודל האיזוריות החדשה בישראל: מושגים מרכזיים, עיקרי תיאוריית השינוי והמלצות יישומיות שותפים: משרד הפנים, מפעם, מרכז השלטון המקומי בישראל

מסמך/מצגת

עניין של צמיחה: תכנית פעילות בגינון לזקנים

תוכנית זו מציעה סדרת מפגשים בהם משמש עולם הצומח נקודת מוצא לעיסוק בתהליכים החלים בצמח ובאדם כאחד. הניסיון מורה כי היא מאפשרת למשתתף לחוות, על אף מגבלותיו הפיזיות או המנטליות, את עובדת היותו אדם חושב, מרגיש, בעל יכולת ליצור ולפתח יחסים בינו ובין סביבתו

מסמך/מצגת 1999

רמפה – תכנית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות: מאגר כלים לרכז

החוברת מאגדת מגוון כלים אשר נועדו לסייע לרכזי רמפה ביישום מיטבי של התכנית בקרב משתתפים ושותפים שותפים: קרן משפחת רודרמן, משרד הכלכלה, שירות התעסוקה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי, מרכזי הצעירים בישראל, רשות מקדמת תעסוקה

מסמך/מצגת 2017
Send this to a friend