fbpx

מרכזי הזדמנות: מדריך מקוצר להטמעת התוכנית ברשויות

מסמך/מצגת18 עמ'עברית2020

תקציר

מטרת חוברת זו לפרט את אופיים ואת אופן הפעלתם של מרכזי הזדמנות ולסייע לרשויות המתעניינות בהקמה של מרכזים כאלה, למנהלים ולעובדים של המרכזים הנמצאים בתחילת דרכם ומבקשים להתחבר לרעיונות המארגנים וליסודות שבבסיסם ולכל מי שמתעניין בתעסוקה וברווחה. החוברת מציגה את מודל העבודה של המרכזים, כפי שהם פועלים נכון לשנת 2020, לאחר חמש שנות הפעילות הראשונות

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דילוג לתוכן
Send this to a friend