סוגיות בליווי ובאימון אישיים בתכניות תעסוקה

נוצר ע"י פנט-פלג, מיכל
מסמך/מצגת44 עמ'עברית2010

אימון אישי למסוגלות תעסוקתית ולהסרת חסמים יחד עם ליווי אישי לפני ההשמה ואחריה התגלו בשנים האחרונות כשיטות עבודה אפקטיביות בתכניות המכוונות לשיפור מצבם של משתתפי תוכניות השמה תעסוקתית. פרסום זה מסביר את תפקיד האימון הפרטני והקבוצתי (personal & group coaching) בתכניות השבה לתעסוקה, ומתאר את היסודות התיאורטיים של תחום האימון והליווי האישיים דרך סיפורי מקרה

פריטי ידע קשורים

הרגשי, החברתי והלימודי הם עולם אחד שאי אפשר לפצל

פורסם בכתב העת “הד החינוך”. הסבר קצר על תכנית “אלייך” שותפים: משרד החינוך, קרן מוריס וויויאן וואהל

מסמך/מצגת 2014

קהילות דיגיטליות: מתודולוגיה וכלים למדידה והערכה

דוגמאות מהעולם לכלים ומדידה של תוכניות לצמצום הפער הדיגיטלי ולקידום אוריינות דיגיטלית שותפים: חברת קיימא, מטה ישראל דיגיטלית, המשרד לשיוויון חברתי

מסמך/מצגת 2020

מאפיינים וצרכים של הנערות המטופלות בשירות לנערות וצעירות של משרד הרווחה

דו”ח זה הוא חלק ממחקר “נערות על המפה” אשר כולל מיפוי של שירותים ותכניות לנערות וניתוח ממצאים קיימים על נערות. אוכלוסיית המחקר כללה את כלל המטופלות בשירות לנערות וצעירות נכון לשנת 2003 שותפים: משרד הרווחה, סנדלר אנני

מסמך/מצגת 2005

מודל המכללות הקהילתיות: סקירת ספרות

סקירה זו עוסקת במודל המכללות הקהילתיות הרווח בארצות הברית. הסקירה נועדה לסייע למקבלי החלטות בישראל ללמוד על מודלים מהעולם שמטרתם הכנה להשכלה גבוהה ולתעסוקה

מסמך/מצגת 2014
Send this to a friend