fbpx

סיכום פעילות תכנית רמפה: 2013-2016

מסמך/מצגת78 עמ'עברית2017

תקציר

מטרת התכנית להבטיח מציאות תעסוקתית, מרבית ומיטבית לאנשים עם מוגבלות, המאפשרת שוויון הזדמנויות, מיצוי זכויות ושירותים מונגשים בעולם העבודה הנורמטיבי. כל זאת, למימוש הפוטנציאל האישי להשמה בעבודה ולמיצוי הפוטנציאל של כלל החברה, בהתאם לחוקי המדינה ולמדיניות הממשלה

דילוג לתוכן
Send this to a friend