תכנית סל”ב (סל לניצול בבית): מודל הפעלה

נוצר ע"י גד, מגי; מרגלית, לימור; יונס, שני
מסמך/מצגת38 עמ'עברית2018

תכנית סל”ב נועדה לסייע ולספק שירותים ייחודיים לניצולי שואה הסובלים ממוגבלות המרתקת אותם לביתם. מטרת מסמך זה להקנות ידע וכלים לעובדים בשטח בשלבי הפיתוח של התכנית ובעת יישומה

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

Send this to a friend