עמיתי קידום בריאות: מודל הפעלה לקידום אורח חיים בריא ופעיל בקרב אנשים זקנים

נוצר ע"י רוקוף, יעל; גרבר, רנדי
מסמך/מצגת39 עמ'עברית2017

תוכנית עמיתי קידום בריאות הכשירה זקנים מתנדבים אשר הפעילו קבוצות בענפים שונים של ספורט עממי, הנחו סדנאות בנושאים שונים ועוד. החוברת שלפניכם מיועדת לגופים ציבוריים המעוניינים להפעיל תכניות ברוח זו במסגרות עירוניות וקהילתיות שונות

שותפים: משרד הבריאות, עמותות למען הזקן ברחבי הארץ, החברה למתנ״סים, שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, קופת חולים מאוחדת, עמותות בריאות

פריטי ידע קשורים

חץ לעתיד: מדריך הפעלה

חץ לעתיד היא תכנית חינוכית-פדגוגית לחטיבות הביניים, אשר פותחה על בסיס תוכנית CSI האמריקנית והותאמה למערכת החינוך הישראלית. מטרת התכנית להגביר את עניין התלמידים בשיעורים הנלמדים בחטיבת הביניים על ידי שילוב פרקי לימוד העוסקים בחיבור של עולם הקריירה וחיי היום-יום לחומר הנלמד, והעברתם בדרך התומכת במעורבות התלמידים ובלמידה משמעותית שותפים: משרד החינוך, פרופסור דניס אורטנר, […]

מסמך/מצגת 2019

מרח"ב – מענה רווחתי-חינוכי בבית הספר: תכנית לקידום תלמידים בסיכון

תכנית מרח"ב פותחה וגובשה על בסיס הניסיון שהצטבר בהפעלת תכניות התערבות חינוכיות, אשר נועדו להתמודד באופן יעיל עם תלמידים תת-משיגים המתקשים בתפקודם בבית הספר. הגישה הייחודית של מרח"ב נשענת על עקרונותיה של תכנית האם "סביבה חינוכית חדשה" ותכניות דומות לה שותפים: משרד החינוך, העמותה לתפנית בחינוך

מסמך/מצגת 2010

From Lemons to Lemonade: Adapting to Remote Work in the Public Sector

We hear a lot about the cons of working from home, but we shouldn’t overlook the pros Read the article here    

אתר 2020

מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה: ייזום והקמה

מדריך זה הוא השני בסדרת מדריכים בערכת ההפעלה למרכזי גישור ודיאלוג בקהילה. המדריך מיועד לאנשי המקצוע המובילים את התהליך וחברי צוות ההקמה והוא ילווה אתכם צעד צעד במהלך הייזום וההקמה שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2019
Send this to a friend