fbpx
default_banner

קשר בתנועה: תרגילי התעמלות בשיתוף בני משפחה לחיזוק הקשר

וידאו34.16 דק'שמע: עברית2012

תקציר

הסרטון מפרט פעילות גופנית מומלצת לזקנים מרותקי בית. מומלץ לשימוש בליווי עלון ההדרכה

שותפים: עזר מציון

פריטי ידע קשורים

דפי מידע למטפלות - עברית
מודל/מדריך הפעלה וכלים יישומיים
מסמך/מצגת
2022

דפי מידע למטפלות – עברית

דילוג לתוכן
Send this to a friend