תוכנית מנטורינג בתעסוקה: מודל הפעלה

נוצר ע"י פפר, מירב; מסטרמן, עינת
מסמך/מצגת18 עמ'עברית2020

תוכנית מנטורינג בתעסוקה פועלת משנת 2014 תוך עדכון מתמיד של הידע ושיטות העבודה. תדריך זה מהווה גרסה מעודכנת לתדריך ההפעלה המלא של התוכנית. הוא מסכם את עיקרי המודל, בדגש על שינויים שבוצעו בו בעקבות הניסיון המצטבר בתוכנית

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

פריטי ידע קשורים

טעויות נפוצות בקרב הדובר הערבי בעברית

מדריך להגייה, כתיב, כתב, פיסוק ותחביר נכון. חלק מהתוכנית הארצית ללימודי עברית ככלי לשילוב וקידום האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת

סיפתח: תכנית מנטורינג בתעסוקה לאנשים עם מוגבלות

מטרתו של מסמך זה היא לאגד את המטרות, מודל ההפעלה וכן להציג את מסמכי השיווק, המערכים ושאלוני מדידה, בהם נעשה שימוש במהלך התכנית, ובכך להוות מדריך יישומי מלא להפעלתה שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2020

מודל הורים כשותפים

הספר שנכתב במסגרת תכנית שותפות אחד כמודל עבודה להפעלת מסגרת הפועלת להעצמה קהילתית של אימהות בפזורה הבדואית בנגב, להעלאת המודעות לצרכים ההתפתחותיים הייחודיים בגיל הרך ולפיתוח שירותים מותאמים למאפייני המרחב הבדואי שותפים: אגי'ק – מכון הנגב, עמותת גוונים, משרד הכלכלה, ביטוח אומי, קואליציית מושארקה, קרן ון ליר, הפדרציה היהודית של ניו יורק, הפדרציה היהודית של […]

מסמך/מצגת 2018

עמיתי קידום בריאות: מודל הפעלה לקידום אורח חיים בריא ופעיל בקרב אנשים זקנים

תוכנית עמיתי קידום בריאות הכשירה זקנים מתנדבים אשר הפעילו קבוצות בענפים שונים של ספורט עממי, הנחו סדנאות בנושאים שונים ועוד. החוברת שלפניכם מיועדת לגופים ציבוריים המעוניינים להפעיל תכניות ברוח זו במסגרות עירוניות וקהילתיות שונות שותפים: משרד הבריאות, עמותות למען הזקן ברחבי הארץ, החברה למתנ״סים, שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, קופת חולים מאוחדת, עמותות בריאות

מסמך/מצגת 2017
Send this to a friend