תוכנית סטרייב: תדריך הפעלה

נוצר ע"י רונן, הגר; זקוביץ שישון, נירית
מסמך/מצגת82 עמ'עברית2018

בתדריך זה מוצג מודל ההפעלה של סטרייב ישראל. תורת ההפעלה מוצגת לצד המתודולוגיה, הכלים והתובנות מן היישום בשטח. בכך הוא עשוי לשרת הן מנהלי מרכזים והן רכזים

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

פריטי ידע קשורים

Send this to a friend