תכנית מפתח: ספר הפעלה

נוצר ע"י מרום, שירלי; כרמי שחר, אורי; טיומקין, דן
מסמך/מצגת161 עמ'עברית2017

תדריך הפעלה המתאר את עקרונות התוכנית, המבנה הארגוני, תהליכי העבודה, השירותים המסופקים וכלים לעבודת המרכז

שותפים: משרד הכלכלה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

Send this to a friend