fbpx

אשת חיל: מדריך הפעלה

נוצר ע"י ירון-אמבייה, רותי
מסמך/מצגת90 עמ'עברית2011

תקציר

מטרת המדריך הינה לתרום להפצתה של התכנית ומודל העבודה לגורמים מקצועיים ביישובים המתלבטים בבחירת תכנית מתאימה, ולרשויות המעוניינות להבין את התהליכים שעשויים לעמוד לפניהן בעת קבלת אחריות להפעלת התכנית

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המשרד לקליטת העלייה, משרד התמ”ת, משרד ראש הממשלה, משרד השיכון – אגף שיקום שכונות, שירות התעסוקה, רשויות מקומיות

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend