fbpx

בראש אחר: מחקר הערכה שנה שלישית 2011-2012

נוצר ע"י לביא-אג׳אי, מיה; קרומר-נבו, מיכל
מסמך/מצגת24 עמ'עברית2012

תקציר

מטרותיו של מחקר זה הן לבחון את השפעת התכנית בראש אחר על ההיערכות היישובית כלפי נוער בסיכון ולבדוק את הטמעת התכנית בישוב וברמה הארצית והסיכויים להתקיימותה לאורך זמן. כמו כן, מבקש המחקר לברר את העקרונות לפיהם פועלת התכנית ואת הקשיים בהם נתקלים משתתפי התכנית

שותפים: הפדרציה היהודית של פילדלפיה

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend