fbpx

ברכה בעסקים: תכנית לעידוד יזמות עסקית במגזר החרדי

נוצר ע"י מלאך, גלעד
מסמך/מצגת86 עמ'עברית2011

תקציר

תכנית ברכה בעסקים נועדה לסייע ליזמים ובעלי עסקים חרדים בפתיחה ובפיתוח עסק עצמאי. הדוח שלהלן מסכם מחקר הערכה לתכנית בתום שלוש שנות פעילות. ההערכה מתייחסת לכלי העבודה בתכנית ולמידת האפקטיביות שלה

שותפים: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend