fbpx

הגשר האזרחי: היערכות המגזר האזרחי להבניה מחודשת של היחסים עם המגזר הציבורי

נוצר ע"י לימור, ניסן; אבישי, ליבת
מסמך/מצגת59 עמ'עברית2016

תקציר

במסמך זה מובאת סקירה על היערכות המגזר האזרחי להבניה מחודשת של היחסים עם המגזר הציבורי. זוהי סקירת המשך לסקירה הראשונה שיצאה במסגרת המיזם לחוד ויחד אשר בה הוצגו תובנות, מסקנות והמלצות מתהליכים שנערכו בתשע מדיניות, לגבי מיסוד יחסי הממשלה והחברה האזרחית

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד האוצר, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד ראש הממשלה, משרד המשפטים, משרד העלייה והקליטה, נציגי התפוצות

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend