fbpx

תכנית חן: הכשרה חלופית בסמינרים לנשים במגזר החרדי

נוצר ע"י גולדפרב, יעל
מסמך/מצגת67 עמ'עברית2011

תקציר

במהלך השנים גדל מאד היקף התכנית המקיפה כיום כ-800 משתתפות ב-9 סמינרים שונים. מחקר ההערכה הנוכחי נערך כ-5 שנים לאחר פתיחת מסלולי הלימוד הראשונים ונועד לבחון את הצלחת התכנית ביחס למטרותיה. ההערכה מסייעת בגיבוש הצעות לשיפור התכנית והפעלתה בהמשך

שותפים: משרד האוצר, משרד החינוך, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

דילוג לתוכן
Send this to a friend