fbpx

השתלבות עולי ברית המועצות לשעבר: מחקר תשתית רב תחומי

נוצר ע"י לשם, אלעזר
מסמך/מצגת223 עמ'עברית2009

תקציר

מטרת מחקר זה לבחון את השתלבותם של עולי ברית המועצות לשעבר בחברה הישראלית. אוכלוסיית המחקר הינה כלל עולים אלו אשר עלו לישראל בשנים 1990-2005 והיו בשנת 2006 בני 18 ומעלה

שותפים: המשרד לקליטת עלייה, משרד החינוך, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבינוי והשיכון

דילוג לתוכן
Send this to a friend