fbpx

יחד בעשייה חברתית: השותפויות המרכזיות של ג’וינט ישראל

נוצר ע"י סיני, רותי
מסמך/מצגת96 עמ'עברית2012

תקציר

מסמך זה סוקר את השותפויות המרכזיות של ג’וינט ישראל שהוקמו לאורך השנים לצורך קידום נושאים מרכזיים בחברה הישראלית, ומפרט את תהליכי היווצרותם וגיבוש אבני היסוד של הפעילות. המסמך אף מפרט את האתגרים וההזדמנויות שנוצרו ממהלך זה

דילוג לתוכן
Send this to a friend