fbpx

‘כלים למחר’: דו״ח הערכת יוזמה לקידום בני נוער יוצאי קווקז בבאר שבע

נוצר ע"י קרומר-נבו, מיכל
מסמך/מצגת31 עמ'עברית2012

תקציר

מחקר זה מסכם את השנה החמישית לפעולת היוזמה. בשנים קודמות נאספו נתונים על יוצאי קווקז שלמדו בבתי הספר שהשתתפו ביוזמה וכן הוערכה פעילות מוקדי הנוער. מטרתו בשנה הנוכחית היא לסכם את התפתחות היוזמה והשפעתה על ההיערכות העירונית כלפי בני נוער יוצאי קווקז

שותפים: פדרציית ניו יורק

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend