fbpx

מדיניות עם הפנים לקהילה: מחקר הערכה

נוצר ע"י דולב, טלל; סבו לאל, רחל; שמיד הלל; בר ניר, דורית
110 עמ'עברית2008

תקציר

המחקר בוחן את תהליכי יישום מדיניות “עם הפנים לקהילה” ואת תוצאותיה. ההערכה מיועדת לשמש בסיס הן לעיצוב המדיניות, תוך כדי ביצועה, והן לקבלת החלטות על המשך התוכנית והפצתה לתחומים ולשירותים אחרים

שותפים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend