fbpx

מודל מעברים לאחר הטמעתו: תדריך תפעול ויישום

נוצר ע"י רוזנפלד, נטע; דולב, טל; כהנא בקלר, אפרת
מסמך/מצגת54 עמ'עברית2015

תקציר

תדריך הפעלה המתאר את עקרונות התוכנית, המבנה הארגוני, תהליכי העבודה, השירותים המסופקים וכלים לעבודת המרכז

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend