fbpx

מחקר הערכה של מרכזי ריאן להכוון תעסוקתי בחברה הערבית, הדרוזית והצ׳רקסית: דו״ח ביניים

נוצר ע"י לוי, ניר; חסן, סוזן; דויטש, צביקה; הדר, יעל
מסמך/מצגת105 עמ'עברית2016

תקציר

מסמך זה הוא דו״ח ביניים ולו שתי מטרות מרכזיות: בדיקת היישום של מודל הפעולה של תכנית ריאן ובחינת השינויים במצב התעסוקתי של המשתתפים בהתאם למדדי ההצלחה של התכנית

שותפים: משרד הכלכלה

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend