fbpx

מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים: מעקב אחר המשתתפים לאחר 6 עד 9 חודשים מתחילת התכנית

נוצר ע"י סופר-פורמן, חגית
מסמך/מצגת83 עמ'עברית2008

תקציר

מטרת מחקר ההערכה היא לבחון את האפקטיביות של התכנית בהשגת המטרות ברמת הפרט ומתן משוב לצורך שיפור תהליך יישומה של התכנית

שותפים: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend