fbpx

עבודת רחוב: מהחללים הסגורים למרחבי החיים של בני נוער בקצה רצף הסיכון

נוצר ע"י ברט, אפרי; אבידן, גדי; למפרט, חן; עמית, גיש
מסמך/מצגת57 עמ'עברית2013

תקציר

כותבי חוברת זו ביקשו לפתוח צוהר לעולמם, חוויותיהם ולבטיהם של עובדי חבורות רחוב שהיו שותפים לתכנית ‘בראש אחר’. בחוברת זו סקירה של פעילות התמיכה והטיפול בבני נוער המוגדרים בקצה רצף הסיכון

שותפים: המשרד לקליטת העלייה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך, קרן קרב

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend