fbpx

תכנית רמפה לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות: תדריך יישומי לרכז

נוצר ע"י דייטש, שירי
מסמך/מצגת59 עמ'עברית2017

תקציר

התדריך מכיל שני חלקים: בחלק הראשון מוצגים הרקע התיאורטי, הרציונל ומודל ההפעלה של תכנית רמפה. בחלק השני מאוגדים הכלים התעסוקתיים העומדים לרשות איש המקצוע בליווי אדם עם מוגבלות בהשתלבות בעבודה

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, קרן משפחת רודרמן

דילוג לתוכן
Send this to a friend