fbpx

שיוויון והשתלבות של אנשים עם מוגבלות: אוגדן מאמרים

נוצר ע"י הימן זהבי, רקפת; סממה, איתי
מסמך/מצגת84 עמ'עברית2018

תקציר

אוסף המאמרים שבאוגדן מהווה בסיס ללמידה, דיון והתמודדות עם אתגרי ההשתלבות של ילדים ונוער עם מוגבלות בתנועות הנוער

שותפים: משרד החינוך, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי, קרן שלם, איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend