fbpx

תוכנית מנטורינג בתעסוקה: מודל הפעלה

נוצר ע"י פפר, מירב; מסטרמן, עינת
מסמך/מצגת18 עמ'עברית2020

תקציר

תוכנית מנטורינג בתעסוקה פועלת משנת 2014 תוך עדכון מתמיד של הידע ושיטות העבודה. תדריך זה מהווה גרסה מעודכנת לתדריך ההפעלה המלא של התוכנית. הוא מסכם את עיקרי המודל, בדגש על שינויים שבוצעו בו בעקבות הניסיון המצטבר בתוכנית

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend