fbpx

תוכנית סטרייב: תדריך הפעלה

נוצר ע"י רונן, הגר; זקוביץ שישון, נירית
מסמך/מצגת82 עמ'עברית2018

תקציר

בתדריך זה מוצג מודל ההפעלה של סטרייב ישראל. תורת ההפעלה מוצגת לצד המתודולוגיה, הכלים והתובנות מן היישום בשטח. בכך הוא עשוי לשרת הן מנהלי מרכזים והן רכזים

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דילוג לתוכן
Send this to a friend