fbpx

תכנית המנטורים: ליווי אישי לצעירים עם מוגבלות

נוצר ע"י דייטש, שירי
מסמך/מצגת10 עמ'עברית2018

תקציר

במסמך זה הסבר על חשיבות התכנית ומיפוי שיטות העבודה שנוצרו במסגרתה

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, כיוונים

פריטי ידע קשורים

סקירות, מסמכי רקע ומחקר
מסמך/מצגת
2023

שימוש בטכנולוגיה בקרב אנשים הזקוקים לרמת תמיכה גבוהה

טכנולוגיות ואפליקציות בבריאות הנפש
סקירות, מסמכי רקע ומחקר
מסמך/מצגת
2022

טכנולוגיות ואפליקציות בבריאות הנפש

תכנית מגורים עצמאיים בקהילה לאנשים עם מוגבלות - אוגדן ידע והפעלה
מודל/מדריך הפעלה וכלים יישומיים
מסמך/מצגת
2022

תכנית מגורים עצמאיים בקהילה לאנשים עם מוגבלות – אוגדן ידע והפעלה

דילוג לתוכן
Send this to a friend