fbpx

הכשרה מקצועית ותעסוקה בקרב נשים חרדיות: הערכת תכנית צופיה

נוצר ע"י כהנר, לי
מסמך/מצגת195 עמ'עברית2014

תקציר

מטרתה של תכנית צופיה היא לסייע לנשים חרדיות להשתלב במעגלי עבודה איכותיים ומגוונים ולהתמיד בהשתתפותן בשוק העבודה לאורך זמן. ההערכה הנוכחית מכוונת לבחון את מידת הצלחת התכנית בהיבטים של שלבי הביצוע השונים במהלך הפעלתה ומידת מימוש מטרותיה

שותפים: משרד הכלכלה

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend