אזוריות בהקשרים בינלאומיים

מסמך/מצגת49 עמ'עברית2020

כדי להשלים את המאמץ המתמשך בחקר ובתכנון שעורכים משרד הפנים וארגון ג'וינט ישראל לצורך עיצוב מודל אזוריות לישראל, עבודה זאת מתמקדת באסטרטגיות ובלקחים שעולים מתוך יוזמות לרפורמות המקדמות אזוריות ברחבי העולם, הרלוונטיות גם לישראל. המיזם הנוכחי סימן שני יעדים:

  1. ביצוע מחקר עומק בנושא אזוריות בהקשרים בינלאומיים כדי להפיק דוגמאות ותובנות שיסייעו בגיבוש אסטרטגיות עבור ישראל;
  2. למפות את מפת השחקנים והארגונים הבינלאומיים בנושא אזוריות כדי לזהות הזדמנויות ללמידה והשתתפות עבור ישראל.

דוח זה מציג תובנות שהופקו מלמידת תהליכים עדכניים לקידום רפורמה אזורית במדינות שונות.

שותפים: בנט מידלנד בע"מ, משרד הפנים

פריטי ידע קשורים

תכנית עבודה אלכא שנת 2021

בסיומה של שנת 2020, אחת מהשנים הדרמטיות, הקשות והסוערות שחווינו, אנו מביטים קדימה אל עתיד הרווי באי וודאות – בריאותית, משילותית, תקציבית ועוד. היום, יותר מאי פעם, ברור כי הדרך קדימה תחייב את כולנו לדעת לעשות יותר עם פחות. הצרכים גוברים והמשאבים מצטמצמים. לטובת עשיה שכזו אנו צריכים מערכות ציבוריות יעילות ומועילות. בג'וינט אלכא הצבנו לעצמנו […]

מסמך/מצגת 2021

מנהלת קהילות דיגיטליות: סיכום פעילות ותובנות

הפער הדיגיטלי, מיזם קהילות דיגיטליות וסיכום פעילות ותובנות מתוצרים מרכזיים שותפים: משרד הדיגיטל הלאומי

מסמך/מצגת 2021

המדריך להעמקת שותפויות באשכולות

מסמך זה הינו תולדה של ההתנסות במסגרת מיזם "תקווה ישראלית באשכולות האזוריים" – שותפות בין בית הנשיא, משרד הפנים וג'וינט-אלכא, שנועדה להבטיח את ייעודו של האשכול כמנוע אזורי לצמיחה מכלילה וקידום איכות החיים של כלל התושבים באזור. מדריך זה נועד לאגם את הניסיון שנצבר במסגרת המיזם ולצייד את האשכולות בתפיסה, ידע ופרקטיקה להעמקת השותפויות הקיימות […]

מסמך/מצגת 2021

צוותי משימה משותפים

מסמך זה מציג באופן מפורט את מודל צוותי המשימה המשותפים של ג'וינט אלכא, תוך התמודדות עם המתחים והאתגרים המאפיינים תהליכים אלו. בנוסף, המסמך מתאר מספר כלים פרקטיים להתמודדות ומבדיל מתודולוגיה זו מחלופות אחרות. שותפים: ממשלת ישראל, קרן ראסל ברי, הפדרציה היהודית של ניו יורק, פני וסטיב וויינברג, קרן ויומאר, ותורמים וקרנות נוספים.  

מסמך/מצגת 2021
Send this to a friend