תכנית מענא: מודל הפעלה

נוצר ע"י רפופורט שרון; שקור יוסור; כהנא בקלר אפרת; מרמוס הילה; מסטרמן עינת
מסמך/מצגת120 עמ'עברית2021

תכנית ‘מענא – איתנו מהתנדבות לקריירה’ היא תוכנית לקידום המוביליות החברתית והגדלת תעסוקה מיטבית לבוגרי השירות הלאומי-אזרחי בחברה הערבית והדרוזית.

התוכנית שואפת לפתח מסוגלות אישית ותעסוקתית. וזאת, תוך הקניית ידע ומיומנויות שיאפשרו לבוגרים לבחור, לתכנן וליישם את דרכם בהשכלה ובקריירה, מתוך מודעות ליכולות והאתגרים האישיים, הכרות מעמיקה עם עולם העבודה המשתנה וההזדמנויות הגלומות בו.

חוברת זו נועדה לאגד את מודל תוכנית מענא על כל היבטיה וההתאמות שעברה מאז תחילתה, ביוני 2018. החוברת מיועדת לכלל בעלי העניין בתוכנית מענא, ובכללם צוות התוכנית, משרדי ממשלה, אנשי מקצוע, שותפים מקומיים, שותפים ארציים ועוד.

מטרת התדריך היא לאפשר לכלל העוסקים בהפעלת התוכנית לפעול על-פי ההנחיות המקצועיות והארגוניות העדכניות ביותר. התדריך הוא למעשה סיכום של כל שנות העבודה בתוכנית; ההנחיות והתכנים המקצועיים בו הם תוצאה של עבודת היישום והפיתוח שנעשתה במסגרת התוכנית.

שותפים: רשות השירות הלאומי-אזרחי, קרן הזדמנות

פריטי ידע קשורים

סיכום כנס בנושא: “סביבת עבודה רב-תרבותית: מאתגרים לכלים לליווי תעסוקתי ועבודה מול שותפים”

הצגת תחזיות בנושא המשברים הפוקדים את שוק העבודה הישראלי. הצפת האתגרים העומדים בפני ארגוני החברה האזרחית במקומות העבודה. הבלטת הכלים בהם משתמשים ארגונים על מנת להתמודד עם האתגרים. דיון במגוון נושאים ובהם: חוסן ארגוני ועבודה בסביבה רב-תרבותית מזוויות שונות. בשיתוף עם צוות גבעת חביבה. תגיות: רב- תרבותיות, סביבת עבודה מגוונת, אתגרים בשוק העבודה הישראלי, כלים […]

מסמך/מצגת 2021

תדריך הפעלה תוכנית למרחק – קידום תעסוקה איכותית ליוצאי אתיופיה

תדריך הפעלה של התוכנית עם מידול של מספר מסלולי ליווי וקידום מקצועי. תגיות: יוצאי אתיופיה, קידום, למרחק, תעסוקה איכותית, הכשרה מקצועית.

מסמך/מצגת 2021

סרטון הכרות עם תוכנית פוקוס

סרטון שיווק של תוכנית פוקוס לאנשים עם הפרעות קשב ולקויות למידה. תגיות: פוקוס, אנשים עם מוגבלות, הפרעות קשב, לקויות למידה.  

וידאו 2020

סרטון לרכזי פרט במרכזי הזדמנות לזיהוי משתתפים פוטנציאליים

סרטון המחשה לרכזי פרט באינטייק לאתר אנשים עם הפרעות קשב או לקויות למידה. תגיות: פוקוס, אנשים עם מוגבלות, הפרעות קשב, לקויות למידה

וידאו 2020
Send this to a friend