תכנית מענא: מודל הפעלה

נוצר ע"י רפופורט שרון; שקור יוסור; כהנא בקלר אפרת; מרמוס הילה; מסטרמן עינת
מסמך/מצגת120 עמ'עברית2021

תכנית 'מענא – איתנו מהתנדבות לקריירה' היא תוכנית לקידום המוביליות החברתית והגדלת תעסוקה מיטבית לבוגרי השירות הלאומי-אזרחי בחברה הערבית והדרוזית.

התוכנית שואפת לפתח מסוגלות אישית ותעסוקתית. וזאת, תוך הקניית ידע ומיומנויות שיאפשרו לבוגרים לבחור, לתכנן וליישם את דרכם בהשכלה ובקריירה, מתוך מודעות ליכולות והאתגרים האישיים, הכרות מעמיקה עם עולם העבודה המשתנה וההזדמנויות הגלומות בו.

חוברת זו נועדה לאגד את מודל תוכנית מענא על כל היבטיה וההתאמות שעברה מאז תחילתה, ביוני 2018. החוברת מיועדת לכלל בעלי העניין בתוכנית מענא, ובכללם צוות התוכנית, משרדי ממשלה, אנשי מקצוע, שותפים מקומיים, שותפים ארציים ועוד.

מטרת התדריך היא לאפשר לכלל העוסקים בהפעלת התוכנית לפעול על-פי ההנחיות המקצועיות והארגוניות העדכניות ביותר. התדריך הוא למעשה סיכום של כל שנות העבודה בתוכנית; ההנחיות והתכנים המקצועיים בו הם תוצאה של עבודת היישום והפיתוח שנעשתה במסגרת התוכנית.

שותפים: רשות השירות הלאומי-אזרחי, קרן הזדמנות

פריטי ידע קשורים

אל העברית חלק ב׳ בעבודה

ספר להוראת עברית כשפה שנייה. הספר הינו חלק מהתוכנית 'עברית+' לשילוב ולקידום החברה הערבית בשוק העבודה. לקבלת עותק ניתן לפנות אלינו ולחתום על מסמך אישור שימוש שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אתר 2020

אל העברית חלק א׳ בכיתה

ספר להוראת עברית כשפה שנייה. הספר הינו חלק מהתוכנית 'עברית+' לשילוב ולקידום החברה הערבית בשוק העבודה. לקבלת עותק ניתן לפנות אלינו ולחתום על מסמך אישור שימוש שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אתר 2020

סיפתח – תכנית תעסוקה לאקדמאים עם מוגבלות: מדריך הפעלה

תדריך זה כולל את מודל ההפעלה והכלים שפותחו במהלך שנות פעילותה של התכנית. שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2020

עכשיו אני: מפגשי פיתוח כישורים ולמידה מרחוק למטפלים הסיעודיים

הכשרה מקוונת לפיתוח כישורים בדגש על כישורי למידה לאורך החיים, כחלק מתהליך התפתחות מקצועית ואישית שותפים: משרד הבריאות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2020
Send this to a friend