אם יש קמח… מדריך לדורש העבודה

נוצר ע"י משתתפות אשת חיל
מסמך/מצגת2020 עמ'

חוברת מידע שימושית לחיפוש עבודה, מבית היוצר וחוויותיהן האישיות של נשות תוכנית "אשת חיל" אור יהודה.

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שירות התעסוקה הישראלי, החברה למתנס"ים, עיריית אור יהודה

Send this to a friend