fbpx

העסקת צרכנים נותני שירות | חוברת למעסיק

מסמך/מצגת29 עמ'עברית2012

צרכן נותן שירות (צנ״ש) הוא אדם המתמודד עם פגיעה נפשית או עם תיוג נפשי אשר צורך שירותי שיקום, או צרך שירותים כאלו בעבר, ומועסק במערך השיקום כעובד מן המניין.

העסקת צרכנים נותני שירות כאנשי שיקום במסגרות בתחום בריאות הנפש היא מגמה הולכת ורווחת בארץ ובעולם. לפי דרישת משרד הבריאות, כ-10% מהמועסקים בכל מסגרת שיקום צריכים להיות צרכנים נותני שירות.

חוברת זו נוצרה מתוך הכרה בערך המוסף העצום הגלום בהעסקת צרכנים נותני שירות, מתוך אמונה בתרומתם הייחודית ומתוך הבנה כי נוכחותם כחלק מהמערך חיונית לקיום שירותים שמקדמים את חזון ההחלמה. זוהי חוברת מנחת-תהליך, שנועדה להוביל את המעסיק הפוטנציאלי במסלולי החשיבה, ההיערכות והעשייה הנוגעים להעסקת צרכנים נותני שירות.

אנו מאמינים כי שימוש בחוברת זו יכול להכין, להנחות וללוות את המסגרת המעסיקה בתהליך ההעסקה, ולצמצם את הבעיות והלבטים אשר עשויים לצוץ בדרך. החוברת בנויה על-פי שלבי ההעסקה, ובכל שלב מוצעות התייחסויות לגורמים השונים המעורבים בו.

שותפים: חברת ח.צ. שיקום בקהילה, יוזמה דרך הלב – תכנית “צרכנים נותני שירות”, משרד הבריאות

 

פריטי ידע קשורים

עברית + לימודי עברית כשפה שנייה לקידום ולשילוב החברה הערבית בשוק העבודה

ג’וינט – תבת ומינהל תעסוקת אוכלוסיות מיוחדות, זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה, פועלים מזה עשור במגוון דרכים, להרחבת שילובה האיכותי של האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה. אחד החסמים המרכזיים שנמצא במחקרים שונים, הינו רמת שליטה נמוכה בשפה העברית בקרב מבוגרים, נשים וגברים, בחברה הערבית, אשר מקשה על השתלבותם והתקדמותם בשוק העבודה. בבחינת המענים הקיימים בתחום הוראת […]

מסמך/מצגת 2022

רמה ג’ – “אל העברית – נקודת מבט”

רמה ג’ – “אל העברית – נקודת מבט”: ברמה ג’ אנו עוסקים בנושאים כלל-עולמיים וכלל-אנושיים, בשילוב הכנה לתעסוקה משמעותית בסביבה דוברת עברית, או ללימודים אקדמיים בעברית. אם ברמה א’ היכולת לתקשר היא עם המורה ועם קבוצת השווים, וברמה ב’ המשתתפים מתנסים במפגשים קצרים וממוקדים מחוץ לכיתה, ומתפקדים במעגל הרחב יותר של “האני”, הרי בסיום רמה ג’ […]

מסמך/מצגת 2022

רמה א’ – “אל העברית – בכיתה”

רמה א’ – “אל העברית – בכיתה”: הספר מיועד לתרום להשתלבותו של המשתתף הערבי בסביבה דוברת עברית, ולהביא אותו להצלחה בלימודיו ובתחום תעסוקתו. ברמה א’ נעסוק בנושאים אישיים הקשורים למשתתף ולעולמו הקרוב: אני וביתי, אני ומשפחתי, אני בכיתה. הדגש התקשורתי מתבטא ביכולת לתקשר עם המורה ועם קבוצת השווים. זכויות יוצרים ספרי “אל העברית” של תכנית” עברית+ ” […]

מסמך/מצגת 2022

רמה ב’ – “אל העברית – בעבודה”

רמה ב’ – “אל העברית – בעבודה”: הספר מיועד למשתתפים ערבים ומותאם להם, ומטרתו היא ללמד עברית ברמה ב’. ההיבט התקשורתי הוא כמובן החשוב ביותר עבורם, והוא נחוץ לצורך השתלבותם המיטבית בחברה ולקידומם החברתי־ כלכלי. לצורך כך נבחרו נושאים הקשורים לעולם המקצועי, בכל הנוגע לחיפוש עבודה, לכתיבת קורות חיים, להכנה לריאיון עבודה וכו’. לשם השגת שליטה […]

מסמך/מצגת 2022
דילוג לתוכן
Send this to a friend