העסקת צרכנים נותני שירות | חוברת למעסיק

מסמך/מצגת29 עמ'עברית2012

צרכן נותן שירות (צנ״ש) הוא אדם המתמודד עם פגיעה נפשית או עם תיוג נפשי אשר צורך שירותי שיקום, או צרך שירותים כאלו בעבר, ומועסק במערך השיקום כעובד מן המניין.

העסקת צרכנים נותני שירות כאנשי שיקום במסגרות בתחום בריאות הנפש היא מגמה הולכת ורווחת בארץ ובעולם. לפי דרישת משרד הבריאות, כ-10% מהמועסקים בכל מסגרת שיקום צריכים להיות צרכנים נותני שירות.

חוברת זו נוצרה מתוך הכרה בערך המוסף העצום הגלום בהעסקת צרכנים נותני שירות, מתוך אמונה בתרומתם הייחודית ומתוך הבנה כי נוכחותם כחלק מהמערך חיונית לקיום שירותים שמקדמים את חזון ההחלמה. זוהי חוברת מנחת-תהליך, שנועדה להוביל את המעסיק הפוטנציאלי במסלולי החשיבה, ההיערכות והעשייה הנוגעים להעסקת צרכנים נותני שירות.

אנו מאמינים כי שימוש בחוברת זו יכול להכין, להנחות וללוות את המסגרת המעסיקה בתהליך ההעסקה, ולצמצם את הבעיות והלבטים אשר עשויים לצוץ בדרך. החוברת בנויה על-פי שלבי ההעסקה, ובכל שלב מוצעות התייחסויות לגורמים השונים המעורבים בו.

שותפים: חברת ח.צ. שיקום בקהילה, יוזמה דרך הלב – תכנית "צרכנים נותני שירות", משרד הבריאות

 

פריטי ידע קשורים

תכנית מענא: מודל הפעלה

תכנית 'מענא – איתנו מהתנדבות לקריירה' היא תוכנית לקידום המוביליות החברתית והגדלת תעסוקה מיטבית לבוגרי השירות הלאומי-אזרחי בחברה הערבית והדרוזית. התוכנית שואפת לפתח מסוגלות אישית ותעסוקתית. וזאת, תוך הקניית ידע ומיומנויות שיאפשרו לבוגרים לבחור, לתכנן וליישם את דרכם בהשכלה ובקריירה, מתוך מודעות ליכולות והאתגרים האישיים, הכרות מעמיקה עם עולם העבודה המשתנה וההזדמנויות הגלומות בו. חוברת […]

מסמך/מצגת 2021

אל העברית חלק ב׳ בעבודה

ספר להוראת עברית כשפה שנייה. הספר הינו חלק מהתוכנית 'עברית+' לשילוב ולקידום החברה הערבית בשוק העבודה. לקבלת עותק ניתן לפנות אלינו ולחתום על מסמך אישור שימוש שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אתר 2020

אל העברית חלק א׳ בכיתה

ספר להוראת עברית כשפה שנייה. הספר הינו חלק מהתוכנית 'עברית+' לשילוב ולקידום החברה הערבית בשוק העבודה. לקבלת עותק ניתן לפנות אלינו ולחתום על מסמך אישור שימוש שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אתר 2020

סיפתח – תכנית תעסוקה לאקדמאים עם מוגבלות: מדריך הפעלה

תדריך זה כולל את מודל ההפעלה והכלים שפותחו במהלך שנות פעילותה של התכנית. שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2020
Send this to a friend