fbpx

אפיון המושג קהילה מיטיבה

נוצר ע"י מכון שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית: ד"ר איילה קיסר- שוגרמן, ד"ר שי בן יוסף, פרופ' רון קנת , גב' איילת רווה, ד"ר ראובן גל
מסמך/מצגת98 עמ'עברית2022

תקציר

שלב ראשון במחקר הבוחן את האופנים בהם קהילה מיטיבה תורמת לקידום מוביליות חברתית, חוסן קהילתי ואיכות חיים.

שותפים: משרד הרווחה והביטחון החברתי, משרד ההתיישבות, מקו”ם- מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות בישראל, המכללה האקדמית צפת, האגף לשירותיים חברתיים עיריית רחובות, המועצה הישראלית להתנדבות, בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית- האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בר אילן, ג’ונייט אשל, רות זלוף- פעילה חברתית, יד תמר לחולה, ארץ עיר, פיקוד העורף, רבנים לזכויות אדם, דת,חברה ומדינה (גישורים), קהילה נגישה, עבודה קהילתית ומשאבי קהילה עיריית ירושלים, רשת ערים בריאות בישראל, דרור בתי חינוך, עיריית שדרות, שותפויות אדמונד דה-רוטשילד, מכללת אורנים, חברותה-יוצרים קהילה בע”מ, קרית טבעון, החממה החברתית טכניון, מרכז מעברים, אגף צעירים – הסוכנות היהודית לארץ ישראל, “בילד” אסטרטגיה אורבנית, ד”ר גילי ברוך- יועצת עצמאית, עבודה קהילתית- עיריית הרצליה, חברת דנא, המחלקה לפיתוח עסקי -עיריית ירושלים, מרכז השלטון המקומי, השירות לעבודה קהילתית – מחוז צפון, היחידה לשירותים חברתיים -שדרות, המחלקה לעבודה סוציאלית -האקדמית צפת, ארגון “מעלה” לאחריות תאגידית, ברית הקואפרטבים לצדק חברתי, אופק אגודת אשראי, סינרגיה- אסטרטגיה קהילה וייעוץ ארגוני, אג’יק- מכון הנגב, יוסי עופר- יועץ עצמאי, תנועת הבוגרים- השומר הצעיר, החממה החברתית- טכניון, מרכז מעברים- קריירה עסקים וקהילה, מכון דו-עת – אסטרטגיה ומחקר חברתי כלכלי.אגף לשירותים קהילתיים- נווה מונסון, הנוער העובד ומועצות נוער, היברדיות, עו”ד עדו שלם- יועץ עצמאי, עבודה קהילתית -קרני שמרון.

תגיות: קהילה מיטיבה, קהילה, קהילה וכלכלה

דילוג לתוכן
Send this to a friend