fbpx

אפיון המושג קהילה מיטיבה

נוצר ע"י מכון שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית: ד"ר איילה קיסר- שוגרמן, ד"ר שי בן יוסף, פרופ' רון קנת , גב' איילת רווה, ד"ר ראובן גל
מסמך/מצגת98 עמ'עברית2022

שלב ראשון במחקר הבוחן את האופנים בהם קהילה מיטיבה תורמת לקידום מוביליות חברתית, חוסן קהילתי ואיכות חיים.

שותפים: משרד הרווחה והביטחון החברתי, משרד ההתיישבות, מקו”ם- מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות בישראל, המכללה האקדמית צפת, האגף לשירותיים חברתיים עיריית רחובות, המועצה הישראלית להתנדבות, בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית- האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בר אילן, ג’ונייט אשל, רות זלוף- פעילה חברתית, יד תמר לחולה, ארץ עיר, פיקוד העורף, רבנים לזכויות אדם, דת,חברה ומדינה (גישורים), קהילה נגישה, עבודה קהילתית ומשאבי קהילה עיריית ירושלים, רשת ערים בריאות בישראל, דרור בתי חינוך, עיריית שדרות, שותפויות אדמונד דה-רוטשילד, מכללת אורנים, חברותה-יוצרים קהילה בע”מ, קרית טבעון, החממה החברתית טכניון, מרכז מעברים, אגף צעירים – הסוכנות היהודית לארץ ישראל, “בילד” אסטרטגיה אורבנית, ד”ר גילי ברוך- יועצת עצמאית, עבודה קהילתית- עיריית הרצליה, חברת דנא, המחלקה לפיתוח עסקי -עיריית ירושלים, מרכז השלטון המקומי, השירות לעבודה קהילתית – מחוז צפון, היחידה לשירותים חברתיים -שדרות, המחלקה לעבודה סוציאלית -האקדמית צפת, ארגון “מעלה” לאחריות תאגידית, ברית הקואפרטבים לצדק חברתי, אופק אגודת אשראי, סינרגיה- אסטרטגיה קהילה וייעוץ ארגוני, אג’יק- מכון הנגב, יוסי עופר- יועץ עצמאי, תנועת הבוגרים- השומר הצעיר, החממה החברתית- טכניון, מרכז מעברים- קריירה עסקים וקהילה, מכון דו-עת – אסטרטגיה ומחקר חברתי כלכלי.אגף לשירותים קהילתיים- נווה מונסון, הנוער העובד ומועצות נוער, היברדיות, עו”ד עדו שלם- יועץ עצמאי, עבודה קהילתית -קרני שמרון.

תגיות: קהילה מיטיבה, קהילה, קהילה וכלכלה

פריטי ידע קשורים

מרכז למשפחה- השירות המשלים למשפחות לילדים עם מוגבלות

תורת הפעלה. שותפים: ענבר זייתון, אוסנת אביבי, נעמה. תגיות: אשלים, מרכזים למשפחה, מוביליות, השירות המשלים,משפחות לילדים עם מוגבלויות.

מסמך/מצגת 2022

מפת הידע – מוביליות חברתית כלכלית

אתר מפת הידע מציג לראשונה את גורמי המפתח שמשפיעים על סיכויי ההצלחה בחיים של ילד או ילדה בישראל, מגיל לידה ועד החיים הבוגרים. האתר משמש מדריך מעשי עבור ארגונים הפועלים לקידום מוביליות חברתית-כלכלית בישראל בקרב אוכלוסיות מגיל לידה עד 35. המפה היא תוצר של מחקר פורץ דרך במגזר החברתי של ג’וינט ישראל-אשלים, קרן רש”י, ג’ינדאס […]

אתר 2022

דו”ח סיכום מחקר פדגוגית מסעות כשיטה לעידוד דפוס חשיבה מתפתח ותחושת שייכות עבור נוער בסיכון

המחקר בוחן את מידת השינוי בדפוס חשיבה ובתחושת שייכות של בני נוער בסיכון, לפני ואחרי השתתפות בתוכנית התערבות המבוססת על פדגוגית מסעות: מחקר זה משלב לראשונה בין מדדים סובייקטיביים בין מדדים סובייקטיביים של הערכת תפיסה עצמית כפי שבאה לידי ביטוי בכמה ממדים, ברמת דפוסי החשיבה, ברמת הערכת ביצוע בפועל ומודעות לביצוע ולאסטרטגיות, ובהקשר הרחב יותר […]

מסמך/מצגת 2022

בסיס הידע אינטגרטיבי לקשר הורה-ילד עבור פיתוח תוכניות, הכשרות ויוזמות לגיל הרך- לידה עד 3

הידע האינטגרטיבי נועד ליצור שותפות בין אנשי מקצוע והורים לגיל הרך, במטרה לתמוך בתהליכי התפתחות מיטבית של ילדים, כבסיס חיוני לקידום המוביליות שלהם בעתיד. מוצגים עקרונות ומרכיבי הגישה הרב-תחומית להתפתחות ילדים בגיל הרך, שלבי התפתחות ילדים, התפתחות ההורות וקשר הורה-ילד, לפיתוח הכשרות, יוזמות ומערכי עבודה. שותפים: מרכז סיד – המכללה האקדמית תל אביב יפו, החוג […]

מסמך/מצגת 2022
דילוג לתוכן
Send this to a friend