fbpx

סקר ג’וינט-אשלים למוביליות חברתית כלכלית בתחומי הבריאות והדיגיטל

נוצר ע"י יואב בוקעי, נועה בן-דוד, מרב קינן-אורנשטיין, דניאל קרני
מסמך/מצגת57 עמ'עברית2023

תקציר

הסקר נערך באוגוסט 2022 ובוצע ע”י מכון שריד, במטרה לייצר תשתית למדידת מוביליות חברתית-כלכלית ולהוסיף מידע עדכני על הקיים ממקורות ממשלתיים.

הסקר בחן השפעת משתני רקע שונים בקרב כאלף נסקרים, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה בחברה הישראלית, נשים וגברים – בגילי 18-40, ובפילוח מגזרי. שאלון בעברית ובערבית הופץ באמצעות פאנל אינטרנטי (תוך עיבוי טלפוני במגזר הערבי).
44 הפריטים בשאלון חולקו למקבצים, כדי ליצר מדדים. ששת הממדים שפותחו: מדד מודעות לבריאות, מדד דפוסי רכישת מזון מגוון ותרופות, מדד סביבת מגורים, מדד אוריינות רפואית, מדד נגישות לדיגיטל, מדד אוריינות דיגיטלית – (שימוש באמצעים).

שותפים: צוות אגף תכנון מדיניות, מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות

דילוג לתוכן
Send this to a friend