fbpx

תשתיות מקיימות לקידום חוסן קהילתי ומוביליות חברתית

נוצר ע"י ד"ר תמיר ארביב, ד"ר אלה ברנרד לוי, ד"ר רונית רצון
מסמך/מצגת82 עמ'עברית2022

תקציר

דו”ח שנכתב עבור הפרק האורבני סביבתי במהלך קהילה מטיבה . בדו”ח מוצעים עקרונות מנחים כלליים וכן מגוון תשתיות פיזיות במרחב השכונתי המושתתות על עקרונות פיתוח בר קיימה המקדמות מובליות חברתית , בריאות וחוסן קהילתי.

שותפים: רשות מקרקעי ישראל, משרד הרווחה והביטחון החברתי , משרד הבריאות ,מנהל התכנון, המועצה הלאומית לכלכלה, המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, תחום גינות קהילתיות במשרד החקלאות.

תגיות: קיימות, קהילה מיטיבה, קהילה, איכות סביבה, גינות קהילתיות, תשתיות מקיימות, פיתוח בר קיימה,אשלים, ג’וינט אשלים, מוביליות.

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend