fbpx

רמה ד’ – “אל העברית – מעגלים”

נוצר ע"י ד"ר יהודית גולן בן־אורי, ונאוה שגיב
מסמך/מצגת29 עמ'עברית2022

תקציר

נושא התוכן המרכזי של הספר רמה ד’ הוא מעגלי זהות.  זהותו של האדם מזמנת העמקה במעגלים שונים, ובראש ובראשונה היכרותו עם עצמו, והגדרת זהותו שלו, וזאת לצד חיבורים למעגלים הסובבים אותו במהלך חייו. למשל, הבית והמשפחה, הסביבה, התעסוקה ועוד. ברמה ד’ ייחשפו המשתתפים לתחום התעסוקה בצורה ייחודית. בכל יחידת לימוד יהיה תת-פרק שנושאו תחום מקצועי כלשהו, הנובע באופן ישיר מנושא היחידה, ויכול להוות השראה למשתתפים. הנושאים הנכללים רמה זו, יאפשרו חשיבה מעמיקה, ביקורתיות, יצירתיות, הבעת דעה ורגשות, התנסחות מדויקת בעל פה ובכתב ועוד.

דילוג לתוכן
Send this to a friend