fbpx

Next U Pro- התכנית למינוף והנגשת הזדמנויות לשם פיתוח קריירה עבור נוער וצעירים מהחברה הערבית

נוצר ע"י ניבראס טאהא
מסמך/מצגת41 עמ'עברית2022

ג’וינט – תבת ומינהל תעסוקת אוכלוסיות מיוחדות, זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה, פועלים מזה עשור במגוון דרכים להרחבת שילובה האיכותי של האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה. בפני האוכלוסייה הערבית בכלל, ובהתייחס לקבוצת הצעירים בפרט, ניצבים חסמים רבים ומגוונים המקשים על כניסתם לשוק התעסוקה ובהמשך מונעים את השתלבותם המיטבית במקצועות איכותיים ובעלי פריון גבוה.

ניכר כי הצעירים הערבים אינם מממשים את ההזדמנויות הקיימות לפיתוח קריירה – הזדמנויות הכוללות בעיקר מסלולי הכשרה והשכלה לתחומי תעסוקה בפריון גבוה.
מטרת תוכנית Next U Pro: הנגשת ומינוף הזדמנויות לפיתוח קריירה עבור נוער וצעירים מהחברה הערבית. התוכנית שמה למה למטרה לטפח נוער וצעירים מהחברה הערבית דרך הקניית כישורים ומיומנויות תעסוקתיות, לצד הנגשה ומינוף של הזדמנויות לפיתוח קריירה, וזאת על מנת להתמודד עם אתגרי עולם העבודה החדש והמשתנה. זאת, באמצעות עבודה מול אנשי מקצוע הבאים במגע עם הצעירים, לפיתוח מיומנויות רכות בקרב צעירים (בדגש על גיל תיכון), במטרה להגדיל את סיכוייהם להשתלב, להתקדם ולהוביל בשוק העבודה העתידי וליצור עבורם ועבור החברה הערבית כולה עתיד טוב יותר.
תדריך זה מכיל את תוצרי הידע של התוכנית, המיועדים לעבודה של ארגונים וגופים שונים אשר מעניקים שירותים עבור צעירים מהחברה הערבית בשלבי טרום תעסוקה ובצמתי קבלת ההחלטה לפיתוח קריירה איכותית ולמיצוי פוטנציאל הצעיר הערבי.
מודל העבודה מיועד להטמעה מול אותם צעירים, בדגש על שיפור המיומנויות והכישורים האישיים, ויסייע בהשתלבותם של צעירים בעולם התעסוקה ובהמשך בקידום של הפרט כיחיד ושל החברה ככלל. הכרטיסיות ותדריך ההפעלה מותאמים לעבודה פרטנית וקבוצתית, כולל ליווי משתתפים להקניית כישורים ומיומנויות מותאמות לעולם העבודה המשתנה.

שותפים: משרד העבודה

תגיות: תבת, תעסוקה, שילוב ופריון בשוק העבודה, כישורים, עולם עבודה משתנה, צעירים, חברה ערבית

פריטי ידע קשורים

עברית + לימודי עברית כשפה שנייה לקידום ולשילוב החברה הערבית בשוק העבודה

ג’וינט – תבת ומינהל תעסוקת אוכלוסיות מיוחדות, זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה, פועלים מזה עשור במגוון דרכים, להרחבת שילובה האיכותי של האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה. אחד החסמים המרכזיים שנמצא במחקרים שונים, הינו רמת שליטה נמוכה בשפה העברית בקרב מבוגרים, נשים וגברים, בחברה הערבית, אשר מקשה על השתלבותם והתקדמותם בשוק העבודה. בבחינת המענים הקיימים בתחום הוראת […]

מסמך/מצגת 2022

רמה ג’ – “אל העברית – נקודת מבט”

רמה ג’ – “אל העברית – נקודת מבט”: ברמה ג’ אנו עוסקים בנושאים כלל-עולמיים וכלל-אנושיים, בשילוב הכנה לתעסוקה משמעותית בסביבה דוברת עברית, או ללימודים אקדמיים בעברית. אם ברמה א’ היכולת לתקשר היא עם המורה ועם קבוצת השווים, וברמה ב’ המשתתפים מתנסים במפגשים קצרים וממוקדים מחוץ לכיתה, ומתפקדים במעגל הרחב יותר של “האני”, הרי בסיום רמה ג’ […]

מסמך/מצגת 2022

רמה א’ – “אל העברית – בכיתה”

רמה א’ – “אל העברית – בכיתה”: הספר מיועד לתרום להשתלבותו של המשתתף הערבי בסביבה דוברת עברית, ולהביא אותו להצלחה בלימודיו ובתחום תעסוקתו. ברמה א’ נעסוק בנושאים אישיים הקשורים למשתתף ולעולמו הקרוב: אני וביתי, אני ומשפחתי, אני בכיתה. הדגש התקשורתי מתבטא ביכולת לתקשר עם המורה ועם קבוצת השווים. זכויות יוצרים ספרי “אל העברית” של תכנית” עברית+ ” […]

מסמך/מצגת 2022

רמה ב’ – “אל העברית – בעבודה”

רמה ב’ – “אל העברית – בעבודה”: הספר מיועד למשתתפים ערבים ומותאם להם, ומטרתו היא ללמד עברית ברמה ב’. ההיבט התקשורתי הוא כמובן החשוב ביותר עבורם, והוא נחוץ לצורך השתלבותם המיטבית בחברה ולקידומם החברתי־ כלכלי. לצורך כך נבחרו נושאים הקשורים לעולם המקצועי, בכל הנוגע לחיפוש עבודה, לכתיבת קורות חיים, להכנה לריאיון עבודה וכו’. לשם השגת שליטה […]

מסמך/מצגת 2022
דילוג לתוכן
Send this to a friend