fbpx

Next U Pro- התכנית למינוף והנגשת הזדמנויות לשם פיתוח קריירה עבור נוער וצעירים מהחברה הערבית

נוצר ע"י ניבראס טאהא
מסמך/מצגת41 עמ'עברית2022

תקציר

ג’וינט – תבת ומינהל תעסוקת אוכלוסיות מיוחדות, זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה, פועלים מזה עשור במגוון דרכים להרחבת שילובה האיכותי של האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה. בפני האוכלוסייה הערבית בכלל, ובהתייחס לקבוצת הצעירים בפרט, ניצבים חסמים רבים ומגוונים המקשים על כניסתם לשוק התעסוקה ובהמשך מונעים את השתלבותם המיטבית במקצועות איכותיים ובעלי פריון גבוה.

ניכר כי הצעירים הערבים אינם מממשים את ההזדמנויות הקיימות לפיתוח קריירה – הזדמנויות הכוללות בעיקר מסלולי הכשרה והשכלה לתחומי תעסוקה בפריון גבוה.
מטרת תוכנית Next U Pro: הנגשת ומינוף הזדמנויות לפיתוח קריירה עבור נוער וצעירים מהחברה הערבית. התוכנית שמה למה למטרה לטפח נוער וצעירים מהחברה הערבית דרך הקניית כישורים ומיומנויות תעסוקתיות, לצד הנגשה ומינוף של הזדמנויות לפיתוח קריירה, וזאת על מנת להתמודד עם אתגרי עולם העבודה החדש והמשתנה. זאת, באמצעות עבודה מול אנשי מקצוע הבאים במגע עם הצעירים, לפיתוח מיומנויות רכות בקרב צעירים (בדגש על גיל תיכון), במטרה להגדיל את סיכוייהם להשתלב, להתקדם ולהוביל בשוק העבודה העתידי וליצור עבורם ועבור החברה הערבית כולה עתיד טוב יותר.
תדריך זה מכיל את תוצרי הידע של התוכנית, המיועדים לעבודה של ארגונים וגופים שונים אשר מעניקים שירותים עבור צעירים מהחברה הערבית בשלבי טרום תעסוקה ובצמתי קבלת ההחלטה לפיתוח קריירה איכותית ולמיצוי פוטנציאל הצעיר הערבי.
מודל העבודה מיועד להטמעה מול אותם צעירים, בדגש על שיפור המיומנויות והכישורים האישיים, ויסייע בהשתלבותם של צעירים בעולם התעסוקה ובהמשך בקידום של הפרט כיחיד ושל החברה ככלל. הכרטיסיות ותדריך ההפעלה מותאמים לעבודה פרטנית וקבוצתית, כולל ליווי משתתפים להקניית כישורים ומיומנויות מותאמות לעולם העבודה המשתנה.

שותפים: משרד העבודה

דילוג לתוכן
Send this to a friend