fbpx

עבודה סוציאלית מודעת עוני: ספר הכשרה

מסמך/מצגת264 עמ'עברית2022

תקציר

ספר ההכשרה מאת מיכל קרומר-נבו הוא אחד מתוצרי המהלך של פיתוח הידע הנחוץ למי שרוצים ללמוד או ללמד את הפרדיגמה של עבודה סוציאלית מודעת עוני ולמי שמבקשים לרכוש את הכלים המעשיים לעבודה מכוונת צדק חברתי עם אנשים החיים בעוני. הספר מציע לראשונה מערך שיעורים מפורט כולל תרגילים ודוגמאות להוראה והכשרה ומתייחס בנוסף לידע, גם לתהליכים רגשיים וקוגנטיביים של העובדים עם משפחות בעוני ומציע כלים לפיתוח רפלקציה עצמית ביקורתית.

שותפים: ג’וינט-אשלים, משרד הרווחה והבטחון החברתי

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend