fbpx

קבלת החלטות נתמכת – תיאור תפקיד התומך

נוצר ע"י משרד המשפטים, אגף האפוטרופוס הכללי (האפ"כ), היחידה לפיקוח על אפוטרופסות וחלופות הג'וינט, ישראל מעבר למוגבלויות, עמותת מוזאיקה, עמותת מרו"ה. כתיבה ופיתוח: מפתחות פתרונות הדרכה
מסמך/מצגת51 עמ'עברית2023

תקציר

קבלת החלטות נתמכת מאפשרת למנות תומכים בקבלת החלטות לאדם המתקשה בכך, אך יכול להחליט, במידה ויקבל את הסיוע המתאים. מטרתנו הייתה פיצוח תפקידם של התומכים בקבלת ההחלטות והבנה עמוקה של הכישורים הנדרשים לו. בנוסף, פיתוח ההכשרה שיש לתת לתומכים והתחומים המרכזיים שיש להתמקד בהם, לרבות האופן שבו יש להנחות את התומכים על מנת לאפשר להם לפעול באופן מיטבי במהלך תפקידם. חוברת זו מרכזת את תיאור התפקיד וההכשרה

שותפים: משרד המשפטים, עמותת מוזאיקה, עמותת מרו”ה

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend