fbpx

תכנית התפתחותית לחינוך ולטיפול בגיל הרך- הקוריקולום

נוצר ע"י ד"ר צילי שוחט, בית הספר לחינוך ותוכנית הריס, אוניברסיטת בר־אילן דבורה גבעון, תוכנית הריס, אוניברסיטת בר־אילן פרופ׳ אסתר עדי־יפה, בית הספר לחינוך והמרכז הרב־תחומי לחקר המוח, אוניברסיטת בר־אילן
מסמך/מצגת346 עמ'עברית2021

תקציר

מידע לצוותי מסגרות חינוך טיפול לקידום התפתחותם של ילדים בגיל הינקות (לידה עד 50 חודשים), המורכב מארבעה חלקים עיקריים:
1- מבוא כללי שמכוון את הקורא לעקרונות בסיסיות של חינוך טיפול לגיל הינקות.

2- טבלאות מפורטות לגבי כל תחומי ההתפתחות ודרכי יישומם

3- הרחבת הידע – פרקים להרחבת הידע ולהעשרה במספר נושאים המייצגים פדגוגיה של הגיל הרך ותחומי עשייה מרכזיים במסגרות חינוכיות-טיפוליות

4- אינדקס נושאים – פרק זה מסייע לצוות החינוכי ולמדריכה להתמצא בספר ולחבר את הידע המצוי בו למרכיבי ולמאפייני סדר היום במסגרת החינוכית-טיפולית, הורכב אינדקס נושאים

שותפים: משרד העבודה והרווחה – אגף המעונות.

תגיות: גיל ינקות, מסגרות לידה שלש, התפתחות מיטבית, גיל רך , מוביליות, אשלים, סביבה חינוכית, מעונות יום, חינוך טיפול, מחנכות מטפלות, פידגוגיה לידה שלש, טבלאות התפתחות לפי גיל, שלבי התפתחות אצל ילדים, קידום התפתחות. הורים לילדים בגיל הרך.

דילוג לתוכן
Send this to a friend