fbpx

תכנית התפתחותית לחינוך ולטיפול בגיל הרך- הקוריקולום

נוצר ע"י ד"ר צילי שוחט, בית הספר לחינוך ותוכנית הריס, אוניברסיטת בר־אילן דבורה גבעון, תוכנית הריס, אוניברסיטת בר־אילן פרופ׳ אסתר עדי־יפה, בית הספר לחינוך והמרכז הרב־תחומי לחקר המוח, אוניברסיטת בר־אילן
מסמך/מצגת346 עמ'עברית2021

מידע לצוותי מסגרות חינוך טיפול לקידום התפתחותם של ילדים בגיל הינקות (לידה עד 50 חודשים), המורכב מארבעה חלקים עיקריים:
1- מבוא כללי שמכוון את הקורא לעקרונות בסיסיות של חינוך טיפול לגיל הינקות.

2- טבלאות מפורטות לגבי כל תחומי ההתפתחות ודרכי יישומם

3- הרחבת הידע – פרקים להרחבת הידע ולהעשרה במספר נושאים המייצגים פדגוגיה של הגיל הרך ותחומי עשייה מרכזיים במסגרות חינוכיות-טיפוליות

4- אינדקס נושאים – פרק זה מסייע לצוות החינוכי ולמדריכה להתמצא בספר ולחבר את הידע המצוי בו למרכיבי ולמאפייני סדר היום במסגרת החינוכית-טיפולית, הורכב אינדקס נושאים

שותפים: משרד העבודה והרווחה – אגף המעונות.

תגיות: גיל ינקות, מסגרות לידה שלש, התפתחות מיטבית, גיל רך , מוביליות, אשלים, סביבה חינוכית, מעונות יום, חינוך טיפול, מחנכות מטפלות, פידגוגיה לידה שלש, טבלאות התפתחות לפי גיל, שלבי התפתחות אצל ילדים, קידום התפתחות. הורים לילדים בגיל הרך.

פריטי ידע קשורים

מרכז למשפחה- השירות המשלים למשפחות לילדים עם מוגבלות

תורת הפעלה. שותפים: ענבר זייתון, אוסנת אביבי, נעמה. תגיות: אשלים, מרכזים למשפחה, מוביליות, השירות המשלים,משפחות לילדים עם מוגבלויות.

מסמך/מצגת 2022

מפת הידע – מוביליות חברתית כלכלית

אתר מפת הידע מציג לראשונה את גורמי המפתח שמשפיעים על סיכויי ההצלחה בחיים של ילד או ילדה בישראל, מגיל לידה ועד החיים הבוגרים. האתר משמש מדריך מעשי עבור ארגונים הפועלים לקידום מוביליות חברתית-כלכלית בישראל בקרב אוכלוסיות מגיל לידה עד 35. המפה היא תוצר של מחקר פורץ דרך במגזר החברתי של ג’וינט ישראל-אשלים, קרן רש”י, ג’ינדאס […]

אתר 2022

דו”ח סיכום מחקר פדגוגית מסעות כשיטה לעידוד דפוס חשיבה מתפתח ותחושת שייכות עבור נוער בסיכון

המחקר בוחן את מידת השינוי בדפוס חשיבה ובתחושת שייכות של בני נוער בסיכון, לפני ואחרי השתתפות בתוכנית התערבות המבוססת על פדגוגית מסעות: מחקר זה משלב לראשונה בין מדדים סובייקטיביים בין מדדים סובייקטיביים של הערכת תפיסה עצמית כפי שבאה לידי ביטוי בכמה ממדים, ברמת דפוסי החשיבה, ברמת הערכת ביצוע בפועל ומודעות לביצוע ולאסטרטגיות, ובהקשר הרחב יותר […]

מסמך/מצגת 2022

בסיס הידע אינטגרטיבי לקשר הורה-ילד עבור פיתוח תוכניות, הכשרות ויוזמות לגיל הרך- לידה עד 3

הידע האינטגרטיבי נועד ליצור שותפות בין אנשי מקצוע והורים לגיל הרך, במטרה לתמוך בתהליכי התפתחות מיטבית של ילדים, כבסיס חיוני לקידום המוביליות שלהם בעתיד. מוצגים עקרונות ומרכיבי הגישה הרב-תחומית להתפתחות ילדים בגיל הרך, שלבי התפתחות ילדים, התפתחות ההורות וקשר הורה-ילד, לפיתוח הכשרות, יוזמות ומערכי עבודה. שותפים: מרכז סיד – המכללה האקדמית תל אביב יפו, החוג […]

מסמך/מצגת 2022
דילוג לתוכן
Send this to a friend