fbpx

תוכניות עבודה ג’וינט תבת 2023

נוצר ע"י צוות ג'וינט-תבת
מסמך/מצגת37 עמ'עברית2022

תקציר

תוכנית העבודה של ג’וינט תבת במסגרת שותפות רחבה עם 12 משרדי ממשלה. התכנית מכוונת להתקדמות בהשגת היעדים הבאים:

  • חיזוק ההון האנושי – עלייה ברמת המיומנויות והכישורים של הפרט
  • שילוב בתעסוקה איכותית הבאה לידי ביטוי בשכר
  • הקטנת ה-mismatch באמצעות זיהוי צמתי ההתערבות ושיפור ההכוון
  • שיפור מנגנוני ההכשרה וההכנה לעולם העבודה
  • השבחת הסביבה הארגונית והעסקית התומכת במיצוי פוטנציאל ההון האנושי בחציון התחתון

ג’וינט-תבת מובילים בישראל את החדשנות והפיתוח בתחום השילוב האיכותי בשוק התעסוקה של כל אדם בישראל, תוך מיקוד בפיתוח ההון האנושי והעלאת הפריון הכללי במשק.

 

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend