fbpx

תוכניות עבודה ג’וינט תבת 2023

נוצר ע"י צוות ג'וינט-תבת
מסמך/מצגת37 עמ'עברית2022

תקציר

תוכנית העבודה של ג’וינט תבת במסגרת שותפות רחבה עם 12 משרדי ממשלה. התכנית מכוונת להתקדמות בהשגת היעדים הבאים:

  • חיזוק ההון האנושי – עלייה ברמת המיומנויות והכישורים של הפרט
  • שילוב בתעסוקה איכותית הבאה לידי ביטוי בשכר
  • הקטנת ה-mismatch באמצעות זיהוי צמתי ההתערבות ושיפור ההכוון
  • שיפור מנגנוני ההכשרה וההכנה לעולם העבודה
  • השבחת הסביבה הארגונית והעסקית התומכת במיצוי פוטנציאל ההון האנושי בחציון התחתון

ג’וינט-תבת מובילים בישראל את החדשנות והפיתוח בתחום השילוב האיכותי בשוק התעסוקה של כל אדם בישראל, תוך מיקוד בפיתוח ההון האנושי והעלאת הפריון הכללי במשק.

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend