fbpx

ההרשמה נפתחה: בואו להיות מורים לעברית כשפה שנייה!

ההרשמה נפתחה: בואו להיות מורים לעברית כשפה שנייה!

בואו להיות מורים לעברית כשפה שנייה!

נפתחה ההרשמה לקורס להכשרת מורים לעברית כשפה שנייה המיועד למורים שמועניינים ללמד בחברה הערבית (אין צורך בידיעת השפה הערבית!)
הקורס הינו ייחודי עבור תוכנית “עברית+“, התוכנית הלאומית להוראת עברית כשפה שנייה לשילוב ולקידום החברה הערבית בשוק העבודה.

הלימודים בקורס כוללים נושאים פדגוגיים רחבים ומגוונים, יחידות תשתית ידע רלוונטיות להוראת השפה העברית, לצד היכרות עם עולם התעסוקה והחברה הערבית.
למסיימים בהצלחה תוענק תעודה פנימית של המכללה האקדמית על שם דוד ילין, בשיתוף משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וג’וינט-תבת.
במהלך הקורס ייחשפו המורים לאפשרות להשתלב בהוראת עברית בתוכניות רווחה ותעסוקה של הממשלה והג’וינט.

קבלה והרשמה:

תואר ראשון – חובה, עמידה בראיון קבלה
עדיפות לבעלי תעודת הוראה ולבעלי תואר בלשון או ספרות עברית
הקורס יועבר באופן היברידי: מפגשים פרונטליים באזור הדרום ומפגשים מרחוק

דרישות בסיסיות להשתתפות בקורס:

אינטרנט באיכות טובה, מחשב, סביבת למידה שקטה, מצלמה
התחייבות להשתתף במפגשים הפרונטליים
עלות השתתפות בקורס: 1500 ₪, אשר יוחזרו למתקבלים לאחר הוראת 270 שעות בקורסי התוכנית.

היקף הלימודים:

120 שעות, ב-21 מפגשים (8 מפגשים פרונטליים והשאר מרחוק), ובנוסף 12 שעות תצפית ו -8 שעות התנסות מעשית. (ייתכנו שינויים בתוכנית)

מועדי המפגשים:

מפגשים פרונטליים (במרכז ריאן רהט) – בימי חמישי בין השעות 09:00-14:30
מפגשים מרחוק- בימי שלישי וחמישי, בין השעות 16:00-19:15

לפרטים והרשמה לחצו כאן

מספר המקומות מוגבל. תקופת הלימודים: 1 ביולי 2021 עד 30 בספטמבר

דילוג לתוכן
Send this to a friend