fbpx

קול קורא לרשתות חינוך ורשויות מקומיות במחוז צפון לקחת חלק ולהשתתף בפיילוט בית ספרי שיהווה תשתית לפיתוח מהלך רוחבי ולקידום נושא התעסוקה במערכת החינוך מפיתוחם של ג’וינט תבת, משרד החינוך ומשרד העבודה

תכנית חינוך לתעסוקה יוצאת לדרך – התאריך האחרון להגשת הצעות לקול הקורא נדחה ל – 05.09.23

Feet and arrows on road background. Taking decisions for the future with many arrows choices, left right or move forward. Hipster in boots or brown shoes standing on pathway. Top view.

הכנת בני נוער לעולם העבודה היא אתגר הולך ומתרחב בשנים האחרונות. המורכבות של שוק העבודה בישראל בפרט ובעולם בכלל, לרבות השינויים הרבים במיומנויות הנדרשות, אופן העסקה והביקוש לתחומים שונים, מחייבים הערכות חדשה והכנה לעולם העבודה המשתנה.

זאת ועוד, צעירים רבים אינם ממצים את הפוטנציאל התעסוקתי שלהם בשל חוסר היכרות עם הזדמנויות תעסוקתיות, עם מקצועות ועם סביבות עבודה ובשל חוסר או מיעוט בכישורים הרלוונטיים לעולם העבודה העכשווי. בהעדר היכרות, קיים קושי לקבל החלטה מושכלת, מבוססת ידע – אשר תהיה בהלימה ליכולות והנטיות של כל צעיר וצעירה.

הכרות וחשיפה בגילאי התיכון, התנסויות מעשיות, חיבורים משמעותיים עם אנשים בתעשייה, יאפשרו לבני הנוער לפתח כישורים, מיומנויות וידע שישפיעו על ההזדמנויות וההתפתחות שלהם בעתיד.

מערכת החינוך הפורמלית הינה הכר המשותף הרחב ביותר להכשרת הבוגרים בישראל, ועל כן היא בעלת חשיבות מכרעת בעיצוב התעסוקה של בני הנוער בעתיד. ניצול תקופת הלימודים בבתי הספר לטובת למידה והתנסות בשוק העבודה יכולה לשנות דרמטית את דמות הבוגר של מערכות אלה כאדם כשיר ומוכן.

ג’וינט תבת מקדמים מהלך ללמידה לאורך החיים בצמתי קריירה בשותפות עם ארבע עשר משרדי ממשלה, כאשר תוכנית חינוך לתעסוקה מתמקדת באתגרים אלו בשותפות עם משרד החינוך ומשרד העבודה. מטרת התכנית היא לבנות את היכולות והכלים של מערכת החינוך לפיתוח ומיצוי הפוטנציאל האישי של כל תלמיד ותלמידה, לשפר יכולות, כישורים ומיומנויות, לחשוף ולפתוח אפשרויות מגוונות לקראת השתלבות עתידית איכותית ומיטבית בשוק העבודה.

התכנית תכלול מגוון פעילויות, התנסויות, חשיפה והבנה על עולם העבודה, ליווי, ייעוץ והכוון על מנת לעודד את בני הנוער לקבל החלטות שיאפשרו להם השתלבות מיטבית בעולם העבודה בחייהם הבוגרים, ובבחירת המסגרת שתכין אותם לעולם העבודה בעתיד הקרוב יותר.

לצורך פיתוח ועיצוב התערבויות ומודלים להכנה מיטבית של הנוער לשוק העבודה המשתנה עמותת ‘מחשבה טובה’, הפועלת מטעם שותפות ג’וינט-תבת, יצאה בקול קורא לרשתות חינוך ורשויות מקומיות.

בתי הספר שישתתפו בתכנית יהוו לא רק זירה להתנסות אלא יהיו שותפים בעיצוב והתנסות במספר אפיקי התערבות, ויהוו חלק מצוות הפיתוח וההובלה של האסטרטגיה הרחבה שמבקשת התכנית לייצא ולקדם בחיבור שבין חינוך לתעסוקה.

הגשת המועמדת לקול הקורא פתוחה לרשתות חינוך ורשויות מקומיות במחוז צפון עד לתאריך 05/09/2023.

לשאלות הבהרה ובירורים נוספים ניתן לפנות לגב’ יפית אפרת באמצעות דוא”ל : [email protected]

דילוג לתוכן
Send this to a friend