fbpx

יוצרים שינוי בענף הסיעוד בישראל!

בעוד כעשור צפויה אוכלוסיית הזקנים בישראל להגיע ל-1.6 מיליון אנשים. על מנת להבטיח להם הזדקנות מיטבית ולצמצם את התלות שלהם בזולת ובמערכת, גיבשנו את ההבנה כי אחת הדרכים לכך היא קידום ושינוי ענף המטפלים בישראל, ע”י בניית מהלך משמעותי – מהלך הסיעוד.

יוצרים שינוי בענף הסיעוד בישראל!

משמעות המהלך היא לצקת תוכן לתפקיד המטפל/ת, להרחיב את הסמכויות שלהם, ואת האחריות שלהם, כך שהמטפלים יהיו אנשי מקצוע וברי סמכה אל מול המשפחה, המטופלים ובעיני עצמם.
לשם התנעת המהלך נוצרה שותפות של ג’וינט-אשל, משרד ראש הממשלה, המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד הרווחה והביטחון החברתי וקרן עזריאלי.
.
בשלב הראשון הוקמה וועדה ממשלתית בין משרדית שגיבשה תפיסת תפקיד מחודשת למטפל הסיעודי הרואה בו שותף מרכזי לטיפול השם במוקד את שימור התפקוד וחיזוק העצמאות של הזקן.
אחד התוצרים המרכזיים של הוועדה הוא יצירת מדרג פונקציות למטפלים בזקנים סיעודיים: ‘מטפל מתחיל’, ‘מטפל מיומן’, ‘מטפל בכיר’ כאשר המטרה היא להבטיח את מקצועיות המטפל, ידיעותיו ותחומי אחריותו ולאפשר למטפלים להתפתח לאורך זמן במקצוע.
.
משלב התכנון עברנו לביצוע – בחודש מאי הסתיימה הכשרת מנחים ראשונה לקורס ‘מטפל מיומן’. במהלך ההכשרה 17 אנשי הדרכה מחברות הסיעוד באזור רמלה, התכנסו כדי ללמוד על הקורס ולתת להם כלים מקצועיים להענקת טיפול המכווין להזדקנות בריאה ומיטבית. הכשרת המנחים מסמיכה את המנחים להעברת הקורס למטפלים, וכעת מוכשרים באזור רמלה כ-300 מטפלים מיומנים.
קורס ה’מטפל המיומן’ הוא בן 70 שעות בו לומדים המטפלים מיומנויות של קידום אורח חיים פעיל, תמיכה רגשית, שימור אורח חיים בריא, ניהול בריאות, קשר עם בני משפחה ועוד.
.
כנס סיעוד כנס סיעוד
.
כחלק מההיערכות להרחבת ההכשרות נערך בשבוע שעבר כנס אזורי ברמלה והסביבה ל- 350 אנשי צוות מחברות הסיעוד והשירותים לזקנים בנושא “המטפלים ואנשי מקצוע כסוכני שינוי להזדקנות מיטבית”. הכנס אפשר לאנשי המקצוע להעמיק בתכנים הרלוונטיים, להכיר את התוכניות להמשך וההזדמנויות שמביא המהלך, ולשמוע סיפורים אישיים של מטפלות מיומנות ששינו את תפקידן בעקבות ההכשרה שעברו. במהלך 2023 תורחב התכנית על ידי הכשרות נוספות של מנחים אשר ימשיכו ויכשירו מטפלים באזורים נוספים. אנו מברכים על תחילת יישום והטמעה של תפיסת התפקיד החדשה ומאחלים הצלחה לנותני השירותים ולמטפלים החלוצים בתהליך השינוי.
.
ככה עושים שינוי, ואנחנו גאים לקחת חלק.
.
.
דילוג לתוכן
Send this to a friend