fbpx

הכנס השנתי של מיזם ‘שווה פיתוח’

בשבוע שעבר נערך הכנס השנתי של המיזם “שווה פיתוח”, שפועל כבר כ-3 שנים. מעל ל-120 בכירים ובכירות מהעולם העסקי והחברות הגדולות במשק, יחד עם רבים נוספים, באו לשמוע ולהשמיע על ההזדמנויות העסקיות בפיתוח, בדגש על עיצוב מכליל, מוצרים ושירותים בעבור אנשים עם מוגבלויות שונות.

כמה שווה כוח הקנייה של 18% מהאוכלוסייה?
.
בשאלה המסקרנת הזו עסקו, בין היתר, בכנס השנתי של מיזם ‘שווה פיתוח’. במסגרת הכנס נחשף מחקר ראשון מסוגו שבדק את כוח הקנייה של אנשים עם מוגבלות. המחקר שנערך ביוזמת שווה פיתוח ע”י פירמת BDO, ביקש לבדוק את כמות הכסף הזמינה של פלח שוק של קרוב ל-18% מהאוכלוסייה במדינת ישראל, כ-1.5 מיליון אנשים, קהילת האנשים עם מוגבלויות.
.
המיזם הייחודי, בשותפות של ג’וינט-ישראל מעבר למגבלות, קרנות הביטוח הלאומי ועמותת ‘ציונות 2000’, מלווה עסקים בפיתוח והתאמת מוצרים ושירותים כך שיהיו מותאמים יותר לכלל הצרכנים, בדגש על אנשים עם מוגבלות, ומעודד השמעת קול צרכני אקטיבי של צרכנים אלו. מרחב צרכנות מותאם יותר לכולם, מאפשר שוויון, עצמאות ומסוגלות גם לאנשים עם מוגבלות. מהלך שנכון לחברה בכללותה.
.
.
בשבוע שעבר נערך הכנס השנתי של המיזם המדובר, שפועל כבר כ-3 שנים. מעל ל-120 בכירים ובכירות מהעולם העסקי והחברות הגדולות במשק, יחד עם רבים נוספים, באו לשמוע ולהשמיע על ההזדמנויות העסקיות בפנייה לפלח שוק של 18% מהאוכלוסייה, איך מפתחים בדגש על עיצוב מכליל, מוצרים ושירותים בעבור אנשים עם מוגבלויות שונות וגם שמעו מאנשים עם מוגבלות ובני משפחתם על המשמעות בעבורם, וכל זאת על מנת לקחת חלק בפיתוח מרחב צרכני שיווני בעבור כולם.
.
אז אם תהיתם לגביי השאלה שבהתחלה – סך ההכנסות של משקי הבית הללו בשנת 2022 הסתכמו בכ-79.6 מיליארד ₪, כ-14% מההכנסות של כלל משקי הבית בישראל (בדומה לשיעורם באוכלוסייה). היקף ההוצאות של משקי בית אלו הינו 61 מיליארד ₪ . המסקנה העיקרית שעלתה מהבדיקה היא שכח הקניה של אנשים עם מוגבלות דומה לכוח הקניה של יתר משקי הבית בישראל.
.
פיתוח וקידום מרחב צרכני שיווני הינו חלק מהותי בקידום חיים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות, וצמצום פערים חברתיים – כלכליים בין אנשים עם מוגבלות לאנשים ללא מוגבלות . אנחנו בג’וינט-ישראל מעבר למגבלות, יחד עם השותפים שלנו למיזם, נמשיך להוביל, לסייע ולפתח מוצרים ושירותים בעבור כולם.
.
דילוג לתוכן
Send this to a friend