fbpx

החינוך היוצר עולים כיתה

ממשיכים להוביל מהפכה בשדה החינוך

Happy group of Latin American students talking to their teacher in a design class at a workshop https://www.istockphoto.com/photo/group-of-students-talking-to-their-teacher-in-a-design-class-gm1204069341-346314836

לפני שנה “אוהד” (השם המלא שמור במערכת) למד בבית ספר עיוני בו לא מצא את עצמו. הוא השתעמם, לא למד, החסיר שיעורים ונכשל במבחנים. העובדה שהינו כבד משקל, לא תמכה בניסיונות ההשתלבות שלו בכיתה, והוא מצא את עצמו גם דחוי מבחינה חברתית.

הילד והוריו חיפשו מענה אחר, שיתאים יותר לאופיו וכישוריו. המוצא הנבחר היה בית ספר מקצועי, ולמרות החשש מהסטגימות שדבקו בבתי הספר הללו הם החליטו לנסות, משום שזה היה בית ספר מקצועי מסוג אחר.  כזה ששם את הילד במרכז, נותן לו כלים מתוך חוויית למידה ומחבר אותו לתלמידים סביבו. הם הגיעו ל”חינוך היוצר“.

החינוך המקצועי במדינת ישראל סובל במשך שנים רבות מתיוג שלילי ונתפס כחינוך מסליל לתלמידים ממעמד סוציו־אקונומי נמוך שהופנו ללמידה שמצמצמת את סיכוייהם להגיע להשכלה גבוהה ותעסוקה איכותית. אולם בשנים האחרונות מורים, מנהלים, מפקחים ואנשי מטה מזרוע העבודה מובילים מהפיכה חינוכית במטרה להפוך את החינוך המקצועי ל”חינוך היוצר“. הם זיהו את היהלום הלא־מלוטש הטמון בחינוך המקצועי – המגמות המקצועיות והיציאה לתעסוקה, חוויה חינוכית המהווה את אחד מעמודי התווך של ה”חינוך היוצר” ונקראת השיטה הדואלית.

השיטה הדואלית מחברת בין למידה עיונית ללמידה מהתנסות ויוצרת זיקה שיטתית ומתמשכת בין בית-הספר לעולם ה”אמיתי”. היא מחברת בין עולם ההשכלה הכללית לבין הידע המעשי שנוצר ומתגבש כל הזמן בעולם העבודה, החברה והתרבות.

החיבור שבין למידת המקצוע לחוויית ההתנסות בשטח מאפשר לתלמידים של ה”חינוך היוצר” למידה עמוקה ומשמעותית, היוצאת מתחום השינון והתרגול, לחיבור משמעותי שבין חוויה לפיתוח מיומנויות אישיות. הלמידה מתוך עשייה, מזמנת התמודדות עם אתגרים אמיתיים ומעניקה משמעות לבני-נוער שלרוב יתקשו למצוא זאת בלמידה העיונית.

עמוד תווך נוסף ב”חינוך היוצר” הוא התפיסה ההומניסטית. ההבנה כי כל אחד ואחת מהלומדים זקוק למבוגר משמעותי שיילווה אותו בתהליך הלמידה שלו, לפיתוח אישי ורגשי אל מול עצמו ואל מול החברה שבה הוא חי.

לפני כמה ימים עמדו הוריו של אוהד, גאים ודומעים, בטקס סיום השנה של בנם בזמן שהוא מקבל תעודת הצטיינות על ההישגים שלו בשנת הלימודים. אוהד קיבל את תשומת הלב וההעצמה הדרושה לו על מנת שיוכל לממש את הפוטנציאל שלו.

המחנך בנה לו תוכנית צמיחה אישית, היועצת שילבה אותו בשיעורי תרפיה באומנות, המורה לחינוך גופני העצים אותו בשיעורי הספורט ושני תלמידים בוגרים הפכו להיות החונכים האישיים שלו. במגמת התעסוקה שלו – מערכות הנדסיות, הוא בחר להתמקד בתחום השרטוט הממוחשב ובתלת ממד. בסיור שנערך במפעלי ים המלח הוא כבר מצא את מקום ההתנסות שלו כמסגרת חוויית למידה שבועית. בסיום טקס המצטיינים חיבק אוהד את המחנך שלו ופנה למורה לחינוך גופני כדי שייתן לו את שתי המשקולות שהבטיח לו לאימונים אישיים במהלך חופשת הקיץ.

זו השנה השנייה של הרפורמה וכרגע מתוך 62 בתי ספר מקצועיים ישנם 20 בתי ספר שפועלים ברוח החינוך היוצר. בשנה הבאה מספרם יעלה ל – 35 בתי ספר.

החינוך היוצר, חינוך שלא הכרתם

החינוך היוצר הוא יוזמה משותפת של: ג’וינט-אשלים, ג׳וינט-תבת, משרד החינוך, זרוע העבודה במשרד הכלכלה, קרן יד הנדיב, חותם ומפרש

דילוג לתוכן
Send this to a friend