שותפות ג’וינט-תבת מקדמת כיום תכנית רחבה חדשה בשם “RegionUp” – תפיסה אזורית לפריון ותעסוקה איכותית בשותפות והובלה של משרדי ממשלה העוסקים בקידום תעסוקה ופריון, ביניהם משרד הפנים, העבודה, הכלכלה והתעשייה, רשות החדשנות ושירות התעסוקה. התוכנית מייצרת שיתופי פעולה בכל אזור על מנת למצוא ולהתאים פתרונות מיטביים לבעיות התעסוקה והפריון

בישראל יש פערים גדולים באיכות החיים, בתעסוקה ובכלכלה בין אזורי הארץ השונים. הבדלים אלה נובעים מגורמים רבים, כמו קשיים כלכליים, הרכב האוכלוסייה, רמות ההשכלה והגישה למשאבים. הפער בהכנסת משק בית בין העשירונים העליונים לעשירונים התחתונים עומד על 59%, והוא חריג ביחס למדינות קטנות ומפותחות אחרות ב-stat OECD)). הפערים קיימים גם בפן העסקי: בשנת 2020 שיעור החברות בעלות עצימות טכנולוגית גבוהה בדרום ובצפון עמדו על 8% ו-9% (בהתאמה), בעוד שבמחוז ת”א עמד שיעור זה על 19% (בארי ואספרנסה, 2021).  

מעורבות מועטה של שלטון מקומי או אזורי  

בחינה מערכתית של המנגנונים והמענים לפערים אלה מעלה, כי רבים מהם פועלים בצורה ריכוזית וגנרית, עם מעורבות מועטה של שלטון מקומי או אזורי. מבט על אחוז ההוצאה של השלטון המקומי מתוך התוצר הכללי, מראה כי ישראל מדורגת במקום נמוך ביותר עם שיעור הוצאה של 5% בלבד על ידי השלטון המקומי (OECD, 2018). כמו כן, גם בחינה של המענים הממשלתיים לקידום תעסוקה מעלה כי כ-80% מהתוכניות אינן ייעודיות ליישום בפריפריה או בתפיסה אזורית (מכון ברוקדייל, 2023). 

נתונים אלו מחדדים את הצורך בפיתוח וקידום תפיסות ומנגנוני פעולה לפיתוח כלכלי, תעסוקה ופריון ברמה האזורית. 

מיקוד אזורי לפריון ותעסוקה איכותית 

אחת הדרכים לטפל בבעיה היא באמצעות מיקוד אזורי, תוך יצירת איזון בין הסתכלות אסטרטגית רחבה על הפוטנציאל והצרכים האזוריים לבין חיבור והבנה לצרכים המקומיים. שותפות ג’וינטתבת מקדמת כיום תכנית רחבה חדשה בשם REGIONUP “תפיסה אזורית לפריון ותעסוקה איכותית” בשותפות והובלה של משרדי ממשלתיים רבים העוסקים בקידום תעסוקה ופריון, כולל משרד הפנים, משרד העבודה, משרד הכלכלה והתעשייה, רשות החדשנות ושירות התעסוקה. התוכנית מייצרת שיתופי פעולה בכל אזור על מנת למצוא ולהתאים פתרונות מיטביים לבעיות התעסוקה והפריון, על בסיס הצרכים, המאפיינים ומנועי הצמיחה הייחודיים שלו.   

דווקא בתקופות קשות, ניתן לראות עד כמה חשובים שיתופי הפעולה האזוריים, הם מבטאים מכפיל כוח, כאשר כל אחד יכול לתת מהחוזקות שלו ובכך לתרום לחוסן הכללי.    

התועלות והערכים במודלים תעסוקתיים אזוריים עשויים לשרת את הרשות המקומית ואת האזור בכללותו במספר אופנים, ביניהם: 

א. הסתכלות הוליסטית ואיגום של משאבים ועולמות תוכן שונים לטובת תעסוקה.  

ב. יכולת לתגובה מהירה וגמישה 

ג. הגברת הפוטנציאל הכלכלי של תושבי המקום לצד ארגז כלים לשיפור יעילות הגבייה והמיסוי.   

ד. פיתוח ושדרוג האטרקטיביות הרשותית והאזורית.  

 ה. לקיחת אחריות על הון אנושי – משיכת השקעות עסקיות לצד תמריצים ושימור אוכלוסייה.  

עיצוב אסטרטגי באמצעות אשכולות   

במסגרת תכנית RegionUp  בשיתוף פעולה והובלה של האשכולות האזוריים, אנו קוראים לרשויות המקומיות להצטרף ולהוביל את עיצוב אסטרטגית האזור לקידום פריון מכליל ולפיתוח ויישום 

במסגרת התוכנית יוקמו בשנה הקרובה 4 שותפויות אזוריות לקידום פריון מכליל ותעסוקה איכותית אשר יהוו מרחבי עשייה אזוריים המתאמים, יוצרים ומניעים מענים חדשניים לאתגר.  פעילות השותפויות תתמקד בפיתוח עסקי אזורי, פיתוח תשתיות וטכנולוגיה אזורית ופיתוח הון אנושי אזורי, באמצעות מיקוד בפעולות הבאות:  

1..הקמת מנגנונים לחיזוק התפיסה לפיתוח וניהול אזורי באמצעות שילוב כלים ומענים ממשלתיים.  

2. הקמת שני פורומים מקצועיים – ועדה רב מגזרית והקמת פורום רב-מגזרי אזורי אשר יתווה ויוביל את פעילות השותפות באזור.  

3. פיתוח תכנית אסטרטגית מדידה בשילוב פרויקטים אזוריים ובהובלת הרשויות.   

4. הקמת תשתיות דאטה אזוריות 

5. הקמת קרן השקעות אזורית 

רק ביחד –  דרך שיתוף פעולה אזורי, ישראל יכולה להשיג פיתוח כלכלי שווה לכל האוכלוסיות, איכות חיים טובה יותר לכל האזרחים וחוזק כלכלי ברמה המקומית והארצית. 

*הכתבה פורסמה לראשונה במגזין ‘רשויות’ ב-9/6/2024