מחקרים מראים כי אוכלוסיות מוחלשות וחלשות בישראל ובעולם סובלות באופן שיטתי מתופעה של אי-מיצוי זכויות וחוסר נגישות לשירותים חברתיים. מדובר בתופעה חברתית בה הזכאים לקצבאות ולשירותים חברתיים אינם מממשים בפועל את זכאותם לקבל את הקצבה או השירות. כל אחד ואחת מאיתנו זכאים במידת מה או בעת מסוימת בחיינו לקצבאות או שירותים חברתיים, ודווקא מי שלעיתים זקוקים לכך יותר מאחרים, אינם ממצים את מה שמגיע להם. קיומה של תופעה זו מעידה על כך שעצם העיגון בחוק של זכויות חברתיות כגון שירותים וגמלאות אינו מספיק, ואינו מבטיח את הנגישות בפועל לאותן זכויות.

קשישים, אנשים עם מוגבלויות, משפחות חד-הוריות, משפחות עניות, אוכלוסיות מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית הם רק חלק מהקבוצות הפגיעות שנתקלות בחסמים מרובים בנגישות להטבות, תמיכה כלכלית וסיוע רפואי או חברתי.

תופעה זו מחריפה את מצבם הכלכלי והחברתי של חלקים ניכרים מהאוכלוסייה, ומעמיקה את הפערים והאי-שוויון בחברה הישראלית. אי-מימוש זכויות יסוד הוא לא רק עוול כלפי הפרט, אלא גם מחיר כבד שמשלמת החברה כולה בבריאות הציבור, יציבות כלכלית ואיכות החיים של האזרחים. מצב זה משפיע באופן ישיר על איכות חייהם של האזרחים שאינם מממשים זכויותיהם ובאופן עקיף על יכולתם לטפס בסולם המוביליות החברתית כלכלית.

במסגרת הפעילות שלנו בג’וינט-אשלים לקידום מוביליות חברתית-כלכלית בישראל אנו מאמינים שתהליכי המיצוי מהווים נדבך משמעותי במאמץ להשיג שוויון הזדמנויות ולצמצם פערים בחברה. קיומה של רשת תמיכה סדורה והנגשתה לכלל האוכלוסייה, מאפשרת לכל אדם להתמודד עם אתגרים כלכליים, בריאותיים או חברתיים, ולפתח את הפוטנציאל האישי שלו. מיצוי הזכויות והשירותים תורם גם להעצמת היחיד והקהילה, ולבניית חוסן חברתי וכלכלי לטווח ארוך.

“עיר מקדמת זכויות”: פתרון מערכתי למיצוי זכויות ברמה המקומית

מתוך התפיסה הזו יצאנו לדרך עם תוכנית “עיר מקדמת זכויות” תכנית מערכתית הפועלת ברשויות המקומיות במטרה למקסם את שיעור מימוש הזכויות בקרב התושבים. התכנית היא פרי יוזמה של משרד הרווחה והביטחון החברתי, קרן רש”י ושלנו בג’וינט-אשלים. התוכנית פועלת בפריסה ארצית בכ-31 רשויות, ופעילותה מבוססת על שלושה מישורים: הנגשת המידע לאזרח, ייעול עבודת המערכות הבירוקרטיות ואיסוף נתונים ומדידה לצורך קבלת החלטות מיטבית.

בפועל, בשטח הפעילות נראית כך:

פרט ומשפחה:  באמצעות פרסום והנגשת מידע, ומתן ליווי מקצועי בתהליך המימוש.

קהילה ועיר: תכלול בעלי עניין, ראיית רצף מענים ושירותים, עבודה מבוססת נתונים, אסטרטגיה עירונית, גישה קהילתית, ובראשן יצירת מרכז מיצוי זכויות עירוני שיהווה  ONE STOP SHOP.

ברמה המערכתית: תשתית נתונים ומדידה, שולחן עגול בין-משרדי להסרת חסמים, סנכרון מידע ופעולות, קידום שיתופי פעולה, ואיגום משאבים.

מיצוי זכויות למפונים, מצפון ועד דרום

התוכנית החלה לפעול לפני כשנה בקיץ שעבר, ועם פינוי התושבים בעקבות פרוץ מלחמת ‘חרבות ברזל’ באוקטובר 23 , היוותה פלטפורמה להנגשת זכויות לעשרות אלפי תושבים שהיו מפוזרים על פני מעל ל- 100 מלונות ברחבי הארץ. ההבנה שהתגבשה היא שיש להגיע באופן פיזי אל המפונים המפוזרים, יחד עם אנשי מקצוע רלוונטיים על מנת להמשיך ולספק לזכאים את הזכויות והשירותים המגיעים להם.

הקמנו מערך של ניידות למיצוי זכויות בשותפות עם משרד הרווחה והבטחון החברתי ועם ארגון פתחון לב, שירדו לשטח מעט לאחר פרוץ המלחמה.

זכינו להיות שם עבור מי שהקרקע נשמטה באחת תחת רגליהם ולסייע להם בתיווך, הנגשה ומימוש של זכויות ומענקים במגוון תחומים.

במסגרת הפעילות נוכחנו לדעת כי אוכלוסיות נוספות נכנסו למעגלים שונים של זכויות ושירותים כתוצאה מאירועי ה-7 באוקטובר והמלחמה. ביניהן: אנשי מילואים, שורדי פסטיבל הנובה, תושבי ערים בדרום שלא פונו, מפונים ועוד. אוכלוסיות אלו לא תמיד יודעות כיצד לממש באופן מיטבי את הזכויות המגיעות להן.

זה שווה הרבה כסף

בכמעט חצי שנה של עבודת שטח מאומצת גויסו והוכשרו 127 רכזות ורכזי מיצוי זכויות שנתנו שירות יומיומי בכ- 230 מוקדי מפונים ורשויות בכל הארץ, והיוו מענה משלים לתוכנית “עיר מקדמת זכויות”. בתקופה זו טיפלנו בלמעלה מ-10,000 פניות בנושאים שונים, והתמורות הכספיות לאותם הפניות נמדדו ב-50 מיליון שקלים!

לאור החזרה ההדרגתית הבייתה ופיזור ריכוזי המפונים הגדולים, הניידות סיימו את תפקידן. הן עדיין פועלות בשטח בהיקף מצומצם בכמה מוקדים בהם נדרש סיוע, באופקים לדוג’  ישנה ניידת המרחיבה  את העשייה של המרכז המקומי עם ניידת זכויות שנותנת שירות לתושבים בשכונות השונות בעיר. במקביל אנחנו מטפלים בפניות שנותרו פתוחות כך שכל מה שהיה על שולחננו ייסגר עד תום.

שדרות כמקרה מבחן

עם החזרת מרבית תושבי שדרות הביתה, בתחילת חודש מרץ נפתח מרכז פיזי מרשים למיצוי זכויות ושירותים. המרכז מספק מענים תחת קורת גג אחת זכויות ושירותים בתחומים: ביטוח לאומי, הסדרת חובות, דיור ציבורי, זכויות עובדים, זכויות כלכליות, מענים לאנשים עם מוגבלות, מענים לאזרחים ותיקים, ייעוץ וליווי משפטי, סיוע במילוי טפסים ועוד.

בתקופה קצרה של מספר חודשים המרכז כבר נותן מענים לאלפי פניות וביניהם: הגשת 2000 בקשות למענק נפגעי איבה, הגשת 100 בקשות לתשלום תגמול טיפול רפואי, הגשת 100 בקשות לנכות נפגעי איבה, הגשת 200 ערעורים למשרד התיירות , הגשת 200 פניות בנושאי זכויות עובדים ועוד

לסיכום,

מיצוי זכויות ושירותים חברתיים הוא צעד חיוני לשמירה על רווחת התושבים ועל רשת הביטחון החברתית. כאשר אנשים אינם מודעים או אינם מממשים את הזכויות והסיוע המגיעים להם, הם עלולים להיקלע למצבים קשים של עוני, מחסור או חוסר השתלבות חברתית. לכן, יש חשיבות רבה בהנגשת המידע ובהסברה נרחבת על הזכויות והשירותים הזמינים, בעתות שגרה וכפי שנוכחנו לדעת וללמוד חשיבות גדולה עוד יותר בעתות מלחמה ומשבר. קידום המיצוי הוא אינטרס לאומי, המשרת את כלל החברה. ככל שיותר אזרחים ינצלו את מלוא הסיוע המגיע להם, כך יהיו החברה והמשק חזקים ויציבים יותר, לטובת הכלל.